Strona główna » Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne

 

Prawo rodzinne reguluje stosunki pomiędzy członkami rodziny, zarówno te osobiste, jak i majątkowe.

Gałąź prawa rodzinnego ma zatem zastosowanie w relacjach pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi, pomiędzy krewnymi, a także w kwestiach przysposobienia, sprawowania opieki lub kurateli nad daną osobą.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje normy prawa rodzinnego to Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale także Kodeks cywilny, a nawet Kodeks karny czy Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Zasady prawa rodzinnego

 

Zasadnicze wytyczne prawa rodzinnego, którymi należy się kierować, to po pierwsze:

  • zasada dobra dziecka
  • oraz zasada dobra rodziny.

Dodatkowo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego sąd powinien brać pod uwagę:

  • zasadę trwałości małżeństwa,
  • zasadę równości małżonków,
  • zasadę monogamii,
  • zasadę równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich w stosunku do dzieci, które urodziły się w danym małżeństwie,
  • zasadę równego traktowania zarówno świeckiej, jak i wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa.


Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są sprawami szczególnymi ze względu na ich delikatność, ale i doniosłość. Nie ma tu miejsca na improwizację, a cały proces musi być starannie przygotowany. Jednocześnie trzeba uważać, aby w konflikcie pomiędzy stronami nie ucierpiały osoby trzecie, zwłaszcza małoletnie dzieci.

Spotkanie wstępne przy kawie:

  • dowiadujesz się jakie są szanse i zagrożenia w swojej sprawie, co należy zrobić i jakie będą koszty,
  • spotkanie kosztuje 150 zł, niezależnie ile będzie trwało, a w zamian będziesz wiedział wszystko o swojej sytuacji,
  • a jeśli zostawisz nam sprawę lub zlecisz napisanie pisma, wówczas spotkanie jest bezpłatne,
Po co mi adwokat?

 

Problemy z zakresu prawa rodzinnego są niezwykle delikatne i angażujące emocjonalnie wszystkie strony. Z tego względu Ty sam nie jesteś w stanie spokojnie i obiektywnie ocenić swojej sytuacji i podejmować prawidłowych decyzji.

Adwokat w sprawach rodzinnych jest doradcą, który na bieżąco informuje Cię o najlepszych dla Ciebie rozwiązaniach, możliwych konsekwencjach i zagrożeniach.

Czasami trzeba pójść do sądu, a czasami mądrze poprowadzić negocjacje z drugą stroną. Zwłaszcza, że bardzo często w grę wchodzi dobro dziecka.

Polski proces cywilny, a na takich zasadach toczą się sprawy z zakresu prawa rodzinnego, jest niezwykle skomplikowany i sformalizowany, zwłaszcza po ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku.

Niestety takie jest podejście naszego ustawodawcy – prowadzenie sprawy w sądzie jest dla przeciętnego obywatela coraz trudniejsze i nawet najmniejszy błąd, nieprawidłowe przedłożenie dowodu, może skutkować przegraniem całej sprawy.

Są po prostu takie sytuacje w życiu, kiedy człowiek potrzebuje pomocy fachowca.

 

Specjalisty, który powie Ci, jak najszybciej uzyskać alimenty, czy warto się rozwodzić z orzeczeniem o winie, jak podzielić wspólny majątek, jak zapewnić sobie kontakty z dzieckiem, jak wykonywać władzę rodzicielską.

 

Zamiast tracić swój czas i nerwy, zawsze możesz powiedzieć: „Skontaktuj się z moim adwokatem”.

Uzyskaj odpowiedzi i porady

Naszym celem jest odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania w odpowiednim czasie.