Portfolio spraw

Strona główna » Portfolio spraw

Sprawy, którymi się ostatnio zajmowaliśmy:

Wygrana 2,3 mln zł ze Skarbem Państwa

Jeśli myślisz, że w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa, gminie, ZUS, wielkim korporacjom – nie masz żadnych szans, bo „oni to na pewno wynajmują najlepszych prawników” / „mają doświadczenie” / „sędzia będzie się bał” itd. – to mylisz się.

Wielokrotnie (powtarzam: wielokrotnie) wygrywaliśmy sprawy przeciwko powyższym podmiotom. Reprezentowani byli przez wielkie kancelarie, Prokuratorię Generalną, prawników w błyszczących lakierkach. To, co ma znaczenie, to solidna analiza sprawy, sprytna strategia procesowa, umiejętna reprezentacja na rozprawie oraz doświadczenie.

Dowodem jest wyrok z 24 marca 2022 r. zasądzający na rzecz naszego klienta 2,3 mln zł od Skarbu Państwa.

 
Wygrana 982 tys. zł ze Skarbem Państwa
Tu kolejny sukces w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa.
Wygrana w całości na 982 tys. zł.
 
Zmniejszenie wynagrodzenia za wadliwy remont

Klient zlecił firmie remontowo-budowlanej wykonanie kompleksowego remontu lokalu swojej firmy. Usługa nie została wykonana w 100% poprawnie, pojawiły się wady. Już po zakończeniu remontu wykonawca wystawił fakturę ale właściciel lokalu nie zapłacił jej – uważał, że w związku z wystąpieniem wad nie należy się pełne wynagrodzenie.

Mimo iż nasz klient miał rację, to nie jest to takie proste. Dlatego wykonawca remontu wysłał pozew do sądu, który to sąd wydał nakaz zapłaty. Na szczęście klient przyszedł do nas w samą porę, kiedy wszystkie ważne terminy były zachowane. W postępowaniu sądowym udało nam się potrącić wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość wykazanych usterek.

Upadłość konsumencka - 2 tygodnie po wysłaniu wniosku

Pomogliśmy klientce, której łączna wysokość zadłużenia wyniosła ok. 250 tys. zł. To nie jest wysoka kwota w porównaniu do spraw, które prowadziliśmy ale ilość wierzycieli była dosyć duża. Uzyskaliśmy postanowienie o otwarciu postępowania upadłościowego już po 2 tygodniach od momentu, gdy skierowaliśmy pismo do sądu. Po kolejnych 3 miesiącach postępowanie już było zakończone. Pozytywnie oczywiście:)

Ugoda w sprawie o władzę rodzicielską

Rodzice małoletniego nie mogli się dogadać w kwestii sprawowania bieżącej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sprawa trafiła więc do sądu. Po kilku miesiącach i rozmowach negocjacyjnych ze stroną przeciwną uzyskaliśmy rozstrzygnięcie korzystne dla naszego klienta (ojca). Będzie on sprawował bieżącą opiekę nad 8-letnim synem.

Uniewinnienie w kolizji drogowej

Nasza klientka brała udział w kolizji drogowej. Wezwała na miejsce policję, która chciała ją ukarać mandatem, uznając ją winnym spowodowania stłuczki. Klientka mandatu nie przyjęła. Mimo to ubezpieczyciel już zaczął wypłacać odszkodowanie z jej OC i naliczać wyższe składki na kolejny okres ubezpieczenia.

Wygraliśmy jej sprawę w sądzie. Dzięki temu płaci składki na OC w niższej wysokości.

Warunkowe umorzenie za posiadanie 8 gramów marihuany

25-latkowi zostały postawione zarzuty posiadania 8 gramów narkotyków (marihuany). 4 miesiące po postawieniu zarzutów wynegocjowaliśmy dla niego warunkowe umorzenie postępowania – klient nie będzie widniał w rejestrze jako osoba skazana, na czym mu najbardziej zależało.

Dłużnik ucieka z majątkiem - co robić?

Dłużnik naszego klienta przepisał nieruchomość na swojego syna w nadziei, że w ten sposób będzie mógł uniknąć spłaty długu na rzecz wierzyciela. Wygraliśmy sprawę – sąd uznał, że ta czynność jest bezskuteczna (skarga pauliańska) i dzięki temu klient będzie mógł odzyskać swój dług.

Zabezpieczenie 1.000 zł alimentów po 2 tygodniach

Ojciec dziecka nie płacił alimentów na rzecz swojego syna, zasłaniał się tym, że zarabia minimalną krajową i jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym. Ojciec nie wziął pod uwagi, że przy ustalaniu wysokości alimentów trzeba wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego, a nie jego faktyczny dochód. 

Po tygodniu od powierzenia nam sprawy przez klientkę (matkę) skierowaliśmy do sądu wniosek o zabezpieczenie alimentów w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Po 2 tygodniach dostaliśmy z sądu informację, że nasz wniosek został uwzględniony. Od tego czasu komornik  regularnie egzekwuje 1.000 zł z konta ojca dziecka.

Utrudnianie kontaktu ojca z dzieckiem

Matka regularnie utrudniała kontakty ojca ze swoją córką. Skierowaliśmy sprawę do sądu i zaraz na początku postępowania uzyskaliśmy w sądzie zabezpieczenie kontaktów, czyli ustalenie jasnych zasad: ojciec ma prawo zabierać córkę do siebie w co drugi weekend oraz we wtorki i czwartki.

Mimo orzeczenia, matka wciąż nie stosowała się do ustalonych reguł. Wobec tego wystąpiliśmy do sądu o nałożenie grzywny na matkę za naruszanie postanowienia sądu, co też się stało. Od tego czasu ojciec nie ma problemu z widzeniami:)

Zwrot zabranego prawa jazdy

Po wypadku z udziałem naszego klienta, policja zatrzymała jego prawo jazdy. Odzyskaliśmy je po 3 miesiącach.

Uchylenie alimentów

Klient był zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz córki. Córka skończyła już liceum i studiowała zaocznie. Sąd uchylił obowiązek alimentacyjny ojca.

Odszkodowanie za spalony majątek spółki

Uzyskaliśmy odszkodowanie za majątek firmy, który został zniszczony w wyniku pożaru. 80% odszkodowania udało się uzyskać po 4 miesiącach – bez potrzeby kierowania sprawy do sądu.

Stwierdzenie nabycia spadku

Mimo iż nie byli znani wszyscy spadkobiercy lub mieszkali oni za granicą, udało się stwierdzić w sądzie, że nasza klientka jest również spadkobiercą dużej części majątku.

Podział majątku

Klientka przyszła do nas z prośbą o poprowadzenie jej sprawy o podział majątku po rozwodzie. W skład majątku wchodziło mieszkanie, na które małżeństwo wzięło kredyt hipoteczny. Mimo iż zasadą jest, że zobowiązań nie bierze się pod uwagę przy podziale majątku, to przekonaliśmy sąd, żeby zrobił wyjątek z powodu zaniedbywania rodziny przez drugą stronę.

Sąd od wartości mieszkania odjął kredyt pozostały do spłaty i tak pozostałą kwotę podzielił na 2. Dzięki temu nasza klientka zatrzymała mieszkanie i została została zobowiązana do zapłaty stosunkowo niewielkich kwot na rzecz byłego małżonka.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Były pracodawca domagał się zapłaty kary umownej 40.000 zł od naszego klienta, który miał naruszyć zakaz konkurencji, który został przewidziany w jego umowie o pracę. Niestety były pracodawca zapomniał, że powinien mu wypłacać wynagrodzenie za okres obowiązywania zakazu konkurencji. Były pracodawca zrozumiał swój błąd po naszej odpowiedzi na wezwanie do zapłaty.

Nietypowe i medialne sprawy:

Pożyczka lichwiarska sprzed 12 lat i ogromne odsetki - skarga do Sądu Najwyższego

Po naszym wniosku Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie skandalicznej pożyczki z 2007 roku na kwotę 4.500 zł z odsetkami miesięcznymi w wysokości aż 30%!

Dzisiaj należność wynosi ponad 520 000 zł. Tak o naszej sprawie pisała Rzeczpospolita: https://bit.ly/2m73ZQy.

Wyrokiem z 13 maja 2020 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu z 2008 roku. Nasza klientka nie jest już dłużna takiej ogromnej sumy.

 

Zobacz też:

Zaliczka a zadatek

Hipoteka i egzekucja z nieruchomości

Upadłość konsumencka – jak uzyskać?

Odszkodowanie za wybicie kur - Sąd Najwyższy, 21 marca 2019 r.

Hodowcy kur, którym miejscowe służby weterynaryjne nakazały ubicie kur z powodu wykrycia u nich np. choroby salmonelli mogą ubiegać się o odszkodowanie ze Skarbu Państwa.

Wysokość tego świadczenia jest szacowana przez powiatowego lekarza weterynarii i często kwota ta jest zaniżona. W tym przypadku oszacowano wysokość należnego odszkodowania na kwotę ok. 40.000 zł.

Po naszym pozwie, sąd zasądził dodatkową kwotę na rzecz hodowcy w wys. 402.857,29 zł. Wyrok został utrzymany przez Sąd Najwyższy w dniu 8.03.2019 r.

 

Zobacz też:

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Ustalenie wypadku przy pracy - Sąd Rejonowy w Opolu, 20 lutego 2019 r.

Pracownik podczas pracy w fabryce doznał zerwania więzadeł w kolanie. Pracodawca odmówił uznania zdarzenia za wypadek przy pracy twierdząc, że pracownik przyszedł już do fabryki z urazem i co gorsza nakazał mu kontynuowanie pracy, co dodatkowo spotęgowało uraz. Sąd Rejonowy uznał roszczenie pracownika.

 

Zobacz też:

Odszkodowanie powypadkowe

Jazda po alkoholu - Sąd Rejonowy w Opolu, lipiec 2017 r.

70-letni mężczyzna, dzień przed wigilią, wypił kieliszek wina u swojego znajomego. Wracając samochodem okazało się, że w jego organizmie jest jeszcze alkohol, choć w niewielkiej ilości. Groziło mu minimum 3 lata bez prawa jazdy oraz 5.000 zł świadczenia pieniężnego. Udało się uzyskać dla niego warunkowe umorzenie postępowania, dzięki czemu zwrócono mu prawo jazdy i musiał zapłacić jedynie 1.000 zł.

 

Zobacz też:

Zatrzymanie przez policję

Spadek dla klienta z USA - Sąd Rejonowy w Oleśnie, 27 listopada 2018 r.

Klient na co dzień mieszkający w Nowym Jorku chciał, żeby sąd stwierdził nabycie przez niego spadku, ale bez przyjeżdżania na rozprawę. Sąd zgodził się i spadkobierca został przesłuchany za pośrednictwem polskiego konsulatu w USA. Sąd następnie stwierdził nabycie spadku przez naszego klienta.

 

Zobacz też:

Zachowek

Nabycie spadku, kolejność dziedziczenia

Potrącenie pieszego na pasach - Sąd Okręgowy w Opolu, 10 maja 2016 r.

Kierowcy zarzucono, że jest winnym spowodowania wypadku drogowego poprzez potrącenie pieszej na pasach. Obrona polegała na wykazywaniu, że to piesza wtargnęła na pasy, gdyż weszła szybkim krokiem, nie rozglądając się i mając dodatkowo na uszach słuchawki. Sąd uniewinnił kierowcę.

 

Zobacz też:

Odszkodowanie powypadkowe

Zatrzymanie przez policję

Stłuczka drogowa – co robić?

Zabezpieczenie pieniędzy na koncie dłużnika przebywającego w Australii - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Piotr C. spowodował uraz kręgosłupa u klienta poprzez przyparcie go do barierki balkonowej oraz grożąc wyrzuceniem go z balkonu. Klient zdecydował się skierować sprawę do sądu, jednak sprawca w tym czasie wyjechał do Australii, tym samym pojawiła się obawa, że ani nie odbierze pozwu ani nie poniesie odpowiedzialności za swój czyn. Udało się jednak uzyskać informacje o koncie bankowym Piotra C. i za pośrednictwem sądu oraz komornika zabezpieczyć kwotę 17.000 zł aż do prawomocnego zasądzenia kwoty, mimo iż sprawca przebywał już w Australii. (Imię i nazwisko zmienione).

 

Zobacz też:

Zaliczka a zadatek

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Upadłość konsumencka i 2-milionowe zadłużenie - Sąd Rejonowy w Opolu, 20 czerwca 2017 r.

W wyniku m.in. zwolnienia z pracy, nietrafionych przedsięwzięć oraz kredytu frankowego klient posiadał ponad 2-milionowe zadłużenie, które narastało i klient znalazł się w spirali zadłużenia. Prawdopodobnie nigdy by nie wyszedł z długów. Udało się uzyskać dla niego upadłość konsumencką.

 

Zobacz też:

Upadłość konsumencka – jak uzyskać? Tylko praktyczne porady

Hipoteka i egzekucja z nieruchomości

Pozew o zapłatę ONLINE

Pasażer pijanego kierowcy - Sąd Rejonowy w Opolu, 19 października 2018 r.

Klient miał młodszego brata, który w 1999 roku zginął będąc pasażerem w samochodzie kierowcy, który ponosił winę za to zdarzenie. Samochód stoczył się z mostu i wpadł do Odry. Zginął zarówno kierowca, jak i pasażer. Po 19 latach od zdarzenia ubezpieczyciel wypłacił bratu zmarłego 3.000 zł, a następnie sąd zasądził jeszcze dodatkowe 10.900 zł. Sąd ustalił przy tym, że pasażer, mając świadomość, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, przyczynił się do zdarzenia w 30%.

 

Zobacz też:

Zatrzymanie przez policję

Odszkodowanie powypadkowe

Wygrana z ARiMR - decyzja z dnia 20 czerwca 2016 r.

Na skutek złożonego przez nas wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, agencja uznała, że decyzja nakazująca zwrot przyznanego dofinansowania była niezasadna. Agencja odstąpiła od dochodzenia zwrotu od naszego klienta pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości aż 100 tys. zł.

Ciężki wypadek przy pracy - ugoda z ubezpieczycielem, maj 2019 r.

Jerzy W. doznał wypadku przy pracy – został przejechany przez cofający ciągnik, przez co doznał rozległych obrażeń, w tym złamania kręgosłupa. W postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem udało się uzyskać dla niego kwotę 301.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 35.000 zł tytułem opieki osób trzecich oraz 11.000 za zwrot kosztów leczenia oraz miesięczną rentę na przyszłość 978 zł. Sprawa tym samym nie musiała zostać skierowana do sądu

 

Zobacz też:

Odszkodowanie powypadkowe

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Odszkodowanie za pozostawione mienie po II wojnie - Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, 12 maja 2017 r.

Klientka domagała się odszkodowania od Skarbu Państwa za pozostawioną nieruchomość w Kędzierzynie-Koźlu po II wojnie światowej. Działka została utracona przez jej rodziców, którzy zmuszeni byli zrzec się obywatelstwa i wyjechać do Niemiec. Sąd uwzględnił jej roszczenie.

 

Zobacz też:

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Odszkodowanie za zatrucie u hodowcy kur - Sąd Okręgowy w Poznaniu

U hodowcy kur przeprowadzana była dezynsekcja i deratyzacja, jednak w wyniku nie włączenia wentylacji po przeprowadzonej czynności doszło do zatrucia i śmierci 12.000 kur. Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz przedsiębiorcy odszkodowanie od ubezpieczyciela wykonawcy czynności w wysokości 299.486,20 zł.

 

Zobacz też:

Pozew o zapłatę ONLINE

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Zmniejszenie należnego zachowku - Sąd Rejonowy w Opolu, 24 czerwca 2016 r.

W sprawie o zachowek sąd na skutek okoliczności wykazanych w toku postępowania postanowił zmniejszyć należny przeciwnikowi zachowek aż o 50% podnosząc, że zmniejszenie zachowku było uzasadnione zasadami współżycia społecznego. Sąd zwrócił uwagę na sytuację materialną zobowiązanego do zapłaty zachowku oraz na relacje jakie panowały pomiędzy spadkodawcą, a uprawnionymi do zachowku.

 

Zobacz też:

Zachowek

Nabycie spadku i kolejność dziedziczenia

Podział majątku a kredyt hipoteczny - Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 18 marca 2019 r.

W sprawie o podział majątku wspólnego, którego przedmiotem była nieruchomość obciążona hipoteką, sąd rozpoznający sprawę podzielił podnoszone przez nas argumenty i ustalił wartość tej nieruchomości z pominięciem wartości pozostałego do spłaty kredytu. Do tej pory zazwyczaj sądy uwzględniały pozostałą do spłaty kwotę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.

 

Zobacz też:

Jak wygląda sprawa o rozwód?

Rozdzielność majątkowa

Majątek wspólny a osobisty małżonków

Pozew o rozwód ONLINE

Spółka z o.o. jako cudzoziemiec – przewodnik dla przedsiębiorców

Spółka z o.o. jako cudzoziemiec – przewodnik dla przedsiębiorców

Spółka z o.o. jako cudzoziemiec   Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest możliwe także dla cudzoziemców, szczególnie w formie spółki z o.o., jednak wiąże się z pewnymi obowiązkami prawnymi. Przed przystąpieniem do formalności warto sprawdzić,...

Działanie na szkodę spółki z o.o. – art 296 KK

Działanie na szkodę spółki z o.o. – art 296 KK

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci Zarzut działania na szkodę spółki z o.o. jest częstym pytaniem, które zadają nam klienci. Trudno się nie dziwić, bo każda poważniejsza decyzja może prowadzić do odpowiedzialności...

Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?

Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciWybór odpowiedniej formy prawnej dla przedsiębiorstwa to jedno z kluczowych zadań, z jakimi muszą zmierzyć się przyszli przedsiębiorcy. W Polsce najpopularniejsze formy to spółka...