Strona główna » Portfolio spraw

Portfolio spraw

Przedstawiamy tutaj niektóre ciekawe wyroki ze spraw przez nas prowadzonych w ostatnich latach:

Pożyczka lichwiarska sprzed 12 lat i ogromne odsetki - skarga do Sądu Najwyższego

Po naszym wniosku Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie skandalicznej pożyczki z 2007 roku na kwotę 4.500 zł z odsetkami miesięcznymi w wysokości aż 30%!

Dzisiaj należność wynosi ponad 520 000 zł. Tak o naszej sprawie pisała Rzeczpospolita: https://bit.ly/2m73ZQy.

Wyrokiem z 13 maja 2020 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu z 2008 roku. Nasza klientka nie jest już dłużna takiej ogromnej sumy.

 

Zobacz też:

Zaliczka a zadatek

Hipoteka i egzekucja z nieruchomości

Upadłość konsumencka – jak uzyskać?

Odszkodowanie za wybicie kur - Sąd Najwyższy, 21 marca 2019 r.

Hodowcy kur, którym miejscowe służby weterynaryjne nakazały ubicie kur z powodu wykrycia u nich np. choroby salmonelli mogą ubiegać się o odszkodowanie ze Skarbu Państwa.

Wysokość tego świadczenia jest szacowana przez powiatowego lekarza weterynarii i często kwota ta jest zaniżona. W tym przypadku oszacowano wysokość należnego odszkodowania na kwotę ok. 40.000 zł.

Po naszym pozwie, sąd zasądził dodatkową kwotę na rzecz hodowcy w wys. 402.857,29 zł. Wyrok został utrzymany przez Sąd Najwyższy w dniu 8.03.2019 r.

 

Zobacz też:

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Ustalenie wypadku przy pracy - Sąd Rejonowy w Opolu, 20 lutego 2019 r.

Pracownik podczas pracy w fabryce doznał zerwania więzadeł w kolanie. Pracodawca odmówił uznania zdarzenia za wypadek przy pracy twierdząc, że pracownik przyszedł już do fabryki z urazem i co gorsza nakazał mu kontynuowanie pracy, co dodatkowo spotęgowało uraz. Sąd Rejonowy uznał roszczenie pracownika.

 

Zobacz też:

Odszkodowanie powypadkowe

Jazda po alkoholu - Sąd Rejonowy w Opolu, lipiec 2017 r.

70-letni mężczyzna, dzień przed wigilią, wypił kieliszek wina u swojego znajomego. Wracając samochodem okazało się, że w jego organizmie jest jeszcze alkohol, choć w niewielkiej ilości. Groziło mu minimum 3 lata bez prawa jazdy oraz 5.000 zł świadczenia pieniężnego. Udało się uzyskać dla niego warunkowe umorzenie postępowania, dzięki czemu zwrócono mu prawo jazdy i musiał zapłacić jedynie 1.000 zł.

 

Zobacz też:

Zatrzymanie przez policję

Spadek dla klienta z USA - Sąd Rejonowy w Oleśnie, 27 listopada 2018 r.

Klient na co dzień mieszkający w Nowym Jorku chciał, żeby sąd stwierdził nabycie przez niego spadku, ale bez przyjeżdżania na rozprawę. Sąd zgodził się i spadkobierca został przesłuchany za pośrednictwem polskiego konsulatu w USA. Sąd następnie stwierdził nabycie spadku przez naszego klienta.

 

Zobacz też:

Zachowek

Nabycie spadku, kolejność dziedziczenia

Potrącenie pieszego na pasach - Sąd Okręgowy w Opolu, 10 maja 2016 r.

Kierowcy zarzucono, że jest winnym spowodowania wypadku drogowego poprzez potrącenie pieszej na pasach. Obrona polegała na wykazywaniu, że to piesza wtargnęła na pasy, gdyż weszła szybkim krokiem, nie rozglądając się i mając dodatkowo na uszach słuchawki. Sąd uniewinnił kierowcę.

 

Zobacz też:

Odszkodowanie powypadkowe

Zatrzymanie przez policję

Stłuczka drogowa – co robić?

Zabezpieczenie pieniędzy na koncie dłużnika przebywającego w Australii - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Piotr C. spowodował uraz kręgosłupa u klienta poprzez przyparcie go do barierki balkonowej oraz grożąc wyrzuceniem go z balkonu. Klient zdecydował się skierować sprawę do sądu, jednak sprawca w tym czasie wyjechał do Australii, tym samym pojawiła się obawa, że ani nie odbierze pozwu ani nie poniesie odpowiedzialności za swój czyn. Udało się jednak uzyskać informacje o koncie bankowym Piotra C. i za pośrednictwem sądu oraz komornika zabezpieczyć kwotę 17.000 zł aż do prawomocnego zasądzenia kwoty, mimo iż sprawca przebywał już w Australii. (Imię i nazwisko zmienione).

 

Zobacz też:

Zaliczka a zadatek

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Upadłość konsumencka i 2-milionowe zadłużenie - Sąd Rejonowy w Opolu, 20 czerwca 2017 r.

W wyniku m.in. zwolnienia z pracy, nietrafionych przedsięwzięć oraz kredytu frankowego klient posiadał ponad 2-milionowe zadłużenie, które narastało i klient znalazł się w spirali zadłużenia. Prawdopodobnie nigdy by nie wyszedł z długów. Udało się uzyskać dla niego upadłość konsumencką.

 

Zobacz też:

Upadłość konsumencka – jak uzyskać? Tylko praktyczne porady

Hipoteka i egzekucja z nieruchomości

Pozew o zapłatę ONLINE

Pasażer pijanego kierowcy - Sąd Rejonowy w Opolu, 19 października 2018 r.

Klient miał młodszego brata, który w 1999 roku zginął będąc pasażerem w samochodzie kierowcy, który ponosił winę za to zdarzenie. Samochód stoczył się z mostu i wpadł do Odry. Zginął zarówno kierowca, jak i pasażer. Po 19 latach od zdarzenia ubezpieczyciel wypłacił bratu zmarłego 3.000 zł, a następnie sąd zasądził jeszcze dodatkowe 10.900 zł. Sąd ustalił przy tym, że pasażer, mając świadomość, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, przyczynił się do zdarzenia w 30%.

 

Zobacz też:

Zatrzymanie przez policję

Odszkodowanie powypadkowe

Wygrana z ARiMR - decyzja z dnia 20 czerwca 2016 r.

Na skutek złożonego przez nas wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, agencja uznała, że decyzja nakazująca zwrot przyznanego dofinansowania była niezasadna. Agencja odstąpiła od dochodzenia zwrotu od naszego klienta pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości aż 100 tys. zł.

Ciężki wypadek przy pracy - ugoda z ubezpieczycielem, maj 2019 r.

Jerzy W. doznał wypadku przy pracy – został przejechany przez cofający ciągnik, przez co doznał rozległych obrażeń, w tym złamania kręgosłupa. W postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem udało się uzyskać dla niego kwotę 301.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 35.000 zł tytułem opieki osób trzecich oraz 11.000 za zwrot kosztów leczenia oraz miesięczną rentę na przyszłość 978 zł. Sprawa tym samym nie musiała zostać skierowana do sądu

 

Zobacz też:

Odszkodowanie powypadkowe

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Odszkodowanie za pozostawione mienie po II wojnie - Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, 12 maja 2017 r.

Klientka domagała się odszkodowania od Skarbu Państwa za pozostawioną nieruchomość w Kędzierzynie-Koźlu po II wojnie światowej. Działka została utracona przez jej rodziców, którzy zmuszeni byli zrzec się obywatelstwa i wyjechać do Niemiec. Sąd uwzględnił jej roszczenie.

 

Zobacz też:

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Odszkodowanie za zatrucie u hodowcy kur - Sąd Okręgowy w Poznaniu

U hodowcy kur przeprowadzana była dezynsekcja i deratyzacja, jednak w wyniku nie włączenia wentylacji po przeprowadzonej czynności doszło do zatrucia i śmierci 12.000 kur. Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz przedsiębiorcy odszkodowanie od ubezpieczyciela wykonawcy czynności w wysokości 299.486,20 zł.

 

Zobacz też:

Pozew o zapłatę ONLINE

Wezwanie do zapłaty ONLINE

Zmniejszenie należnego zachowku - Sąd Rejonowy w Opolu, 24 czerwca 2016 r.

W sprawie o zachowek sąd na skutek okoliczności wykazanych w toku postępowania postanowił zmniejszyć należny przeciwnikowi zachowek aż o 50% podnosząc, że zmniejszenie zachowku było uzasadnione zasadami współżycia społecznego. Sąd zwrócił uwagę na sytuację materialną zobowiązanego do zapłaty zachowku oraz na relacje jakie panowały pomiędzy spadkodawcą, a uprawnionymi do zachowku.

 

Zobacz też:

Zachowek

Nabycie spadku i kolejność dziedziczenia

Podział majątku a kredyt hipoteczny - Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 18 marca 2019 r.

W sprawie o podział majątku wspólnego, którego przedmiotem była nieruchomość obciążona hipoteką, sąd rozpoznający sprawę podzielił podnoszone przez nas argumenty i ustalił wartość tej nieruchomości z pominięciem wartości pozostałego do spłaty kredytu. Do tej pory zazwyczaj sądy uwzględniały pozostałą do spłaty kwotę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.

 

Zobacz też:

Jak wygląda sprawa o rozwód?

Rozdzielność majątkowa

Majątek wspólny a osobisty małżonków

Pozew o rozwód ONLINE

Ulga dla klasy średniej – kiedy nie warto skorzystać?

Ulga dla klasy średniej jest jednym z nowych rozwiązań Polskiego Ładu, czyli całego zbioru nowych przepisów podatkowych. Okazuje się jednak, że nawet dla tych osób, dla których te nowe regulacje miały być korzystne - niekoniecznie takie są w praktyce. I...

Umowa na zastępstwo – wszystko co chcesz o niej wiedzieć

Szukając pracy oprócz kwoty wynagrodzenia oraz zakresu obowiązków, interesuje nas również forma zatrudnienia. A w tym przypadku, pracodawca ma szeroki wachlarz możliwości, ponieważ dysponuje on kilkoma rodzajami umów cywilnoprawnych, takimi jak – umowa o...