Strona główna » Blog » Upadłość konsumencka – jak uzyskać?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Dla ludzi, którzy posiadają spore zobowiązania lub wręcz wpadli w tzw. spiralę zadłużenia, najczęściej jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli umorzenie swoich długów. Liczba upadłych rośnie z roku na rok, bo też przepisy regularnie są upraszczane. Również sądy patrzą na wnioskodawców coraz bardziej przychylnie. Jak wygląda postępowanie? Jak napisać wniosek? Jakie są zagrożenia

Czego nie robić?

Po pierwsze, nie chowaj głowy w piasek. Prawdopodobnie masz komornika na głowie – nie unikaj go. Lepiej mu płacić cokolwiek niż nie płacić nic. Jeśli jednak nie ma szans na jakiekolwiek zaspokojenie należności – powiedz mu to. Powiedz, że się starasz i robisz co możesz.

Nie wyrzucaj wezwań do zapłaty, pism sądowych lub komorniczych. Będą ci one potrzebne do wniosku w celu udowodnienia istnienia długu, jego wysokości oraz etapu sprawy. Palenie ich w piecu w niczym nie pomoże.

Co z firmą?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – najpierw musisz złożyć wniosek o upadłość firmy, nawet jeśli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą. W przeciwnym przypadku sąd umorzy te długi w ramach upadłości konsumenckiej tylko w wyjątkowych przypadkach, np. ze względów humanitarnych, co jednak trzeba udowodnić i uzasadnić.

Przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Jest to stan, w którym od przynajmniej trzech miesięcy dana osoba straciła możliwość regulowania swoich zobowiązań.

Taka sytuacja może wynikać z różnych powodów – np. utrata pracy, utrata osoby bliskiej, problemy zdrowotne, rozwód, nagły wzrost kursu franka szwajcarskiego. Mogą być też inne powody, ważne, żeby stan niewypłacalności dłużnika nie powstał umyślnie lub wskutek jego rażącego niedbalstwa.

Nie ma więc znaczenia liczba wierzycieli i liczba długów. Można mieć tylko jeden dług i tylko jednego wierzyciela, ale w praktyce uzyskanie upadłości konsumenckiej w takiej sytuacji będzie bardzo trudne.

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Inne przesłanki, które spowodują oddalenie wniosku o upadłość konsumencką (oprócz umyślności i rażącego niedbalstwa) to np. sytuacja, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek składa się na specjalnym formularzu. Nie będziemy opisywać, co powinno się w takim wniosku znaleźć, bo wystarczy wypełnić pola formularza. Koszt wniosku – 30 zł. Koszty dalszej procedury są pokrywane z budżetu Skarbu Państwa.

Wniosek musi być dobrze napisany, bo jeśli dane we wniosku są niezupełne lub nieprawdziwe, sąd może tylko z tego powodu oddalić wniosek. Możemy mieć również problemy z uzyskaniem upadłości przez kolejne 10 lat. Z kolei jeśli w postępowaniu złożymy nieprawdziwe zeznania, możemy mieć też problemy z prawem karnym.

Trzeba sobie zdawać sprawę, że ogłoszenie upadłości nie będzie automatycznie oznaczało, że dłużnik zaraz będzie mógł liczyć na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia z „czystą kartą”, przed Tobą jeszcze postępowanie, które poprowadzi syndyk.

Musisz też sobie zdawać sprawę, że nie możesz liczyć na umorzenie zobowiązania alimentacyjnego.

Co z małżonkiem?

Jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, to z momentem ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej wnioskodawcy, powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy nim a małżonkiem. Nie można wówczas dokonywać podziału majątku, po prostu małżonek musi przyłączyć się do grona wierzycieli.

Dalsze postępowanie upadłościowe

Postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką można podzielić na dwa etapy. Pierwszym jest skierowanie do sądu wniosku. Sąd na posiedzeniu rozpoznaje wniosek i jeśli uzna, że jest zasadny – ogłasza upadłość konsumencką.

Następnie postępowanie toczy się głównie przed syndykiem, który spisuje nasz majątek, wycenia go i sprzedaje oraz sporządza plan spłaty wierzycieli. Nad czynnościami syndyka czuwa sędzia. Postępowanie przed syndykiem powinno się zakończyć w ciągu 6 miesięcy.

Jeśli syndyk sprzeda mieszkanie, w której dłużnik mieszkał, to możliwe jest uzyskanie środków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres do dwóch lat. Jest również możliwość, ażeby syndyk wyłączył niektóre składniki majątkowe (np. samochód) z masy upadłościowej, jeśli mają niewielką wartość, a np. są potrzebne dłużnikowi do pracy.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w uzyskaniu upadłości konsumenckiej, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne.

Zobacz też:

Hipoteka i egzekucja z nieruchomości

Majątek wspólny a osobisty małżonków

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. - zasady dziedziczenia   Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest istotnym aspektem funkcjonowania tej formy prawnej przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają ciągłość działalności spółki oraz ochronę interesów zarówno...