Strona główna » Blog » Rozdzielność majątkowa

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Rozdzielność majątkowa, potocznie zwana intercyzą, jest ustrojem majątkowym małżeńskim charakteryzującym się tym, że nie występuje w nim majątek wspólny małżonków, tylko dwa majątki osobiste. Każdy z tych majątków należy do jednego z małżonków. Majątki te są oddzielone od siebie w sensie prawnym a każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Sam również będzie odpowiadał względem wierzycieli za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Rozdzielność majątkowa – wady i zalety

Plusem intercyzy jest możliwość rozporządzania swoim majątkiem w sposób nieograniczony i samodzielny, nie ma też konieczności uzyskiwania zgody współmałżonka na pewne czynności.
Nie trzeba też walczyć o majątek przed sądem w sytuacji gdy dochodzi do rozwodu.

Minusem intercyzy jest uniemożliwienie małżonkom wspólnego rozliczenia w urzędzie skarbowym z uzyskiwanych dochodów

Małżonkowie mogą jednak nabywać wspólnie różnego rodzaju prawa np. własność samochodu lub nieruchomości. Przedmioty tak pozyskane należeć będą do małżonków na zasadzie współwłasności.

Podpisanie rozdzielności majątkowej – kiedy najlepiej

Rozdzielność majątkową można podpisać w formie umowy notarialnej przed zawarciem małżeństwa, można też sporządzić taką umowę po ślubie.

Rozdzielność majątkowa zawarta przed notariuszem jest umową, która zostaje spisana w formie aktu notarialnego i tylko tak sporządzona nabiera ważności. W umowie takiej można określić dowolny termin od kiedy będzie obowiązywała.

Po podpisaniu intercyzy każde z małżonków samo pracuje na swój majątek. Ponadto, gdy rozdzielność zostaje ustanowiona przed zawarciem małżeństwa, każdy z małżonków zachowuje majątek, który nabył przed ślubem jak też nabyty już po ślubie. Jeśli umowa o rozdzielności majątkowej zawarta zostanie w trakcie trwania małżeństwa, wtedy każdy z małżonków zachowa te składniki majątku, które przypadną mu w drodze podziału majątku wspólnego ale także przedmioty które nabył już po wprowadzeniu rozdzielności.

Umowa o rozdzielność majątkową

W umowie majątkowej małżonkowie mogą:

  • rozszerzyć wspólność majątkową , czyli to co było własnością tylko jednego z małżonków staje się od dnia ślubu lub podpisania umowy wspólnego
  • ograniczyć wspólność majątkową, czyli wyłączyć z niej pewne składniki np. zarobione pieniądze w ramach umów o dzieło lub zleceń zachowują tylko dla siebie
  • ustanowić rozdzielność z wyrównaniem dorobków czyli w razie rozwodu małżonek, który posiadał mniej zysków w trakcie małżeństwa może żądać od drugiego małżonka odpowiedniego wyrównania.

Maksymalna taksa notarialna za tego rodzaju czynność wynosi 400 złotych.

Rozdzielność majątkowa w sądzie

Rozdzielność majątkową można ustanowić również sądownie. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy między małżonkami nie ma zgody w tej kwestii i nie ma możliwości zawarcia umowy przed notariuszem.

Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej składa się do sądu rejonowego. Właściwym miejscowo sądem będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie.

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej musi być uzasadnione ważnymi powodami, np.trwonienie majątku wspólnego na skutek alkoholizmu, rażącej niegospodarności, zatrzymywanie majątku tylko dla siebie i niedopuszczenie współmałżonka do korzystania z niego, hulaszczy tryb życia.

Mogą to być również przyczyny natury niemajątkowej, choćby faktyczna separacja małżonków.

Ważnym powodem nie będzie natomiast np.długotrwała choroba współmałżonka czyli okoliczność niezawiniona lub niezależna od jego woli.

Zniesienie wspólności majątkowej może nastąpić tylko w trakcie trwania małżeństwa, gdy istnieje między małżonkami majątkowa wspólność.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku sądu, który ją ustanawia.

Sąd oznacza dokładnie datę w której powstanie rozdzielność majątkowa ( dzień, miesiąc, rok). Może to być data wcześniejsza od dnia wyroku, w wyjątkowym wypadku sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień w którym złożono pozew.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozdzielności majątkowej, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...