Strona główna » Blog » Odszkodowanie powypadkowe – wypadek drogowy

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Kończy się sezon wakacyjny a wraz z nim zaczynają się powroty z wakacji, często samochodem, który jest jednym z najbardziej niebezpiecznych środków transportu. Opisywany temat odszkodowań powypadkowych jest wyjątkowo trudny i wiąże się z najbardziej bolesnymi przeżyciami w życiu człowieka. 

Na potrzeby niniejszego artykułu i dla uproszczenia przekazu pod jednym hasłem odszkodowań powypadkowych ujęliśmy wszystkie roszczenia, które mogą przysługiwać poszkodowanemu, czyli również zadośćuczynienie, różne rodzaje rent i odszkodowań etc.

Z badań wynika, że połowa poszkodowanych w wypadkach drogowych nie wie, że ma prawo ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe od sprawcy z jego polisy OC lub własnego AC ani też tego, że kwota bezsporna, którą wypłaca ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, bardzo rzadko jest kwotą, która się rzeczywiście poszkodowanemu należy. Niestety praktyka ubezpieczycieli jest taka, że wolą wypłacić zaniżone kwoty lub nie uznać jakiejś należności w ogóle, np. zwrotu pieniędzy za kupione leki.

Mało osób również zdaje sobie sprawę, że możemy dochodzić swoich praw nawet 20 lat wstecz, jeśli zdarzenie było przestępstwem. Jeszcze mniej osób wie, że możemy się domagać odszkodowania powypadkowego za śmierć bliskiej osoby, i tutaj także obowiązuje 20-letni termin przedawnienia.

Co więcej, nawet wcześniejsze podpisanie ugody, w której poszkodowany zgadza się na proponowaną kwotę i zrzeka się kolejnych roszczeń, nie musi oznaczać, że taka ugoda jest prawnie skuteczna!

Co nam przysługuje?

Rodzajów roszczeń przysługujących z tytułu wypadku drogowego jest całkiem sporo. Jeśli to my zostaliśmy bezpośrednio poszkodowani, to możemy żądać przede wszystkim zadośćuczynienia za krzywdę (cierpienia, ból, doznane obrażenia, niematerialne skutki wypadku, z którymi musiała się zmierzyć ofiara wypadku), zwrotu kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, ale także renty z tytułu opieki osób trzecich czy odszkodowania za utracony zarobek.

Z kolei jeśli w wypadku straciliśmy członka najbliższej rodziny, przysługuje nam zadośćuczynienie z tytułu straty tej osoby, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji materialnej lub renta alimentacyjna.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do zwrotu wszystkich kosztów w związku ze szkodą materialną w pojeździe, czyli naprawę pojazdu, holowanie, wynajem pojazdu zastępczego.

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Przedawnienie

Podstawowym terminem przedawnienia jest w tym przypadku okres 3 lat, jednak jeśli wypadek drogowy został zakwalifikowany jako przestępstwo, przedawnienie wynosi aż 20 lat.

Jak zgłosić szkodę, żeby otrzymać odszkodowanie powypadkowe?

Przede wszystkim należy zbierać wszelką dokumentację, w szczególności medyczną, ale także zdjęciową. Należy także posiadać dane i kontakt do świadków zdarzenia oraz świadków skutków wypadku (np. osób, które się nami opiekowały). Wszystkie te dane i dokumenty należy przekazać ubezpieczycielowi.

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody? W ogólnych warunkach ubezpieczeń często jest określane, że zgłoszenie szkody powinno nastąpić w ciągu 30 dni od zdarzenia, jednak rzeczywistym terminem utraty możliwości dochodzenia roszczeń są terminy przedawnienia opisane powyżej.

Termin dla ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel powinien wypłacić kwotę bezsporną w terminie 30 dni, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – w terminie 90 dni. Również w tym czasie ubezpieczyciel powinien doręczyć nam swoją formalną decyzję właśnie w przedmiocie odszkodowania powypadkowego. Zwykle kwoty przyznawane przez ubezpieczycieli są znacząco zaniżone lub ich wypłata jest odmawiana w całości. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe często naciągają przepisy prawne na niekorzyść poszkodowanego. W takiej sytuacji, po wydaniu decyzji, możemy jeszcze złożyć tzw. odwołanie lub po prostu wysłać ubezpieczycielowi wezwanie do zapłaty. Potem zostaje już tylko droga sądowa, która na szczęście trwa zazwyczaj trochę krócej niż inne procesy sądowe.

Kancelarie odszkodowawcze

Często klienci zwracają się do nas z zapytaniem, czy do dochodzenia swoich praw w związku z wypadkiem konieczne jest zwrócenie się do kancelarii odszkodowawczej. Nie jest to konieczne – taka kancelaria jest tylko pośrednikiem pomiędzy klientem a kancelarią adwokacką lub radcowską.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie powypadkowe za wypadek drogowy, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Zobacz teżStłuczka drogowa – co robić?

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Co grozi za palenie na balkonie?

Co grozi za palenie na balkonie?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPalenie tytoniu na balkonie własnego mieszkania, w hotelu czy na klatce schodowej budynku wielorodzinnego wydaje się być kwestią prywatną i podlegającą indywidualnemu wyborowi....