Wezwanie do zapłaty: wzór + instrukcja

15 

Wzór pisma oraz instrukcja jak prawidłowo wypełnić i wysłać

Opis

Wzór wezwania do zapłaty i dokładna instrukcja – stworzone przez adwokatów na bazie wieloletnich doświadczeń.

W załączonej instrukcji – dokładne wytłumaczenia jak wysłać i wypełnić pismo.

Zanim się wystąpi z pozwem o zapłatę konieczna jest próba polubownego rozwiązania sprawy, jakim jest wezwanie do zapłaty.