Odstąpienie od umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej

29 

Wzór + instrukcja.

Kategorie: ,

Opis

Jeśli kupiłeś zorganizowane wakacje lub wycieczkę i w miejscu, do którego miałeś się udać panuje np. epidemia (lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca), to możesz wówczas odstąpić od umowy i żądać zwrotu wszelkich wpłaconych środków.

Organizator nie może wówczas pobierać żadnych dodatkowych opłat za odstąpienie.

Wzór pisma o odstąpieniu od umowy o organizację imprezy turystycznej – wraz z instrukcją jak wypełnić i jak wysłać pismo.

Więcej informacji