Strona główna » Blog » Koronawirus i wykupione wakacje. Jak odzyskać pieniądze?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego, można odstąpić od umowy o udział w zorganizowanej imprezie turystycznej (wczasów, wakacji, wycieczki)!

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy zarówno wycieczek objazdowych, jak i do podróży do jednego miejsca docelowego.

W tej sytuacji należy nam się zwrot wszelkich wpłaconych kosztów.

Organizator nie może również żądać opłaty za taką rezygnację!

Co więcej, prawo do odstąpienia od takiej umowy przysługuje nie tylko wtedy, gdy ta niespodziewana sytuacja występuje w danym miejscu, do którego mieliśmy się udać, ale nawet wtedy gdy taka sytuacja występuje w najbliższym sąsiedztwie miejsca docelowego.

Każdą sytuację trzeba przeanalizować indywidualnie, ale sam Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta umieścił niedawno na swojej stronie informację o odstąpieniu od umowy w sytuacji wystąpienia właśnie zagrożenia koronawirusem w miejscu docelowym – link.

Zwłaszcza, że wystąpienie koronawirusa ma cechy epidemii a nawet pandemii.

Oczywiście odstąpienia od umowy należy dokonać przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Zwrot wszystkich opłat

W razie skorzystania z prawa odstąpienia na podstawie komentowanego przepisu podróżny jest uprawniony do pełnego zwrotu wszelkich wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, ale nie ma prawa do dodatkowej rekompensaty (tj. odszkodowania ani zadośćuczynienia za szkodę związaną z brakiem możliwości skorzystania z wykupionej imprezy turystycznej).

Zwrot wpłat dokonanych przez podróżnego powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej

Przez „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” należy rozumieć „sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania”.

Epidemia jako nadzwyczajna sytuacja

W dyrektywie PE i Rady UE nr 2015/2302 wskazano z kolei, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować, na przykład, „działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej”.

Niestety opisywane uprawnienie nie dotyczy zakupu biletów lotniczych. Niemniej jednak, zawsze można spróbować ponegocjować z przewoźnikiem.

W przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży musi sprawdzić czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego. W przypadku wątpliwości dotyczących indywidualnych umów z biurami podróży zachęcam do korzystania z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na dzień 7.03.2020 r. Główny Inspektor Sanitarny odradza podróżowanie do następujących krajów: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Tajwan, Włochy, Iran.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy odzyskaniu pieniędzy, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne.

Tutaj możesz kupić wzór takiego odstąpienia od umowy: 

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Co grozi za palenie na balkonie?

Co grozi za palenie na balkonie?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPalenie tytoniu na balkonie własnego mieszkania, w hotelu czy na klatce schodowej budynku wielorodzinnego wydaje się być kwestią prywatną i podlegającą indywidualnemu wyborowi....