Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu

25 

Darmowy wzór pdf.

Opis

Wraz z zakupieniem pojazdu nowy nabywca ma prawo wypowiedzieć ubezpieczenie OC. Jeśli tego nie zrobi, dotychczasowa umowa OC będzie trwać nadal – do końca okresu na jaki została zawarta. 

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu może nastąpić aż do końca okresu na który umowa została zawarta. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia (art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Więcej informacji