Strona główna » Blog » Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu (+wzór)

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Wraz z zakupieniem pojazdu nowy nabywca ma prawo wypowiedzieć ubezpieczenie OC. Jeśli tego nie zrobi, dotychczasowa umowa OC będzie trwać nadal – do końca okresu na jaki została zawarta. 

O możliwości wypowiedzenia stanowi art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

W przypadku gdy nabywamy samochód (czy każdy inny pojazd) automatycznie dotychczasowe ubezpieczenie OC przechodzi na nowego nabywce. W tym wszystkie prawa i obowiązki, które wynikają z tejże polisy.

Umowa ubezpieczenia OC ulegnie rozwiązaniu dopiero z upływem okresu, na który została zawarta. Zatem nabywca pojazdu może “wykorzystać” trwające ubezpieczenie OC.

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu

Oczywiście jest możliwość, aby nowy nabywca sam sobie wybrał, czy chce nadal korzystać z usług dotychczasowego ubezpieczyciela, czy może sam chce wybrać, kto mu ma dostarczyć ochronę ubezpieczeniową.

W przypadku sprzedaży samochodu umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie (wówczas także pamiętajmy o zawarciu nowej umowy).

Nowy nabywca musi jednak pamiętać o zawarciu nowej umowy – najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

Termin wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu może nastąpić aż do końca okresu na który umowa została zawarta. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia (art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Jeśli wysyłamy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC listem poleconym, za chwilę jego złożenia uważa się datę wysłania tego wypowiedzenia na poczcie. Jednak wiele zakładów ubezpieczeniowych dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę drogą elektroniczną, czyli poprzez e-mail.

Dodatkowo trzeba tutaj zaznaczyć, że wypowiedzenie OC złożone agentowi ubezpieczeniowemu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia ubezpieczycielowi, którego dany agent reprezentuje.

Wymaga podkreślenia, że takie same zasady wypowiadania umowy OC z art. 31 ustawy stosuje się zarówno do sprzedaży pojazdu, jak i do innych form nabycia, np. w drodze darowizny, dziedziczenia.

Czy dotychczasowa umowa OC automatycznie ulegnie przedłużeniu?

Nowy nabywca pojazdu koniecznie musi pamiętać o zawarciu kolejnej umowy OC – najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej przez niego lub w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy po upływie okresu, na który została zawarta przez poprzedniego właściciela. Dotychczasowa umowa nie zostanie więc automatycznie przedłużona przez ubezpieczyciela.

Jeżeli natomiast nowy nabywca nie zawrze kolejnej umowy OC, narazi się na dolegliwe skutki finansowe.

W razie braku wypowiedzenia umowy OC przez nowego nabywcę pojazdu, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o wypowiedzenie OC, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne.

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Zobacz też:

Odszkodowanie powypadkowe

Stłuczka drogowa – co robić?

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Co grozi za palenie na balkonie?

Co grozi za palenie na balkonie?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPalenie tytoniu na balkonie własnego mieszkania, w hotelu czy na klatce schodowej budynku wielorodzinnego wydaje się być kwestią prywatną i podlegającą indywidualnemu wyborowi....