Strona główna » Blog » Rozwód kościelny

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Rozwód kościelny w prawie kanonicznym nie istnieje. W przypadku rozpadu związku małżeńskiego, mówimy jedynie o unieważnieniu małżeństwa. Jak powinna wyglądać taka procedura? Czy istnieją warunki, które należy spełnić? Jak się przygotować do takiego rozwiązania? O tym dowiesz się z naszego artykułu.

Nieważność małżeństwa 

Na samym wstępie należy podkreślić, że Kościół Katolicki nie uznaje pojęcia rozwodu. Jedyną formą rozpadu małżeństwa jest stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Wynika to z wiary, że związek małżeński jest więzią nierozerwalną. Takie podejście sprawia, że sąd może jedynie uznać małżeństwo za nieważne, co w praktyce oznacza, że nie zostało ono nigdy zawarte. 

To sąd kościelny zajmuje się ustaleniem nieważności małżeństwa. Podczas procesu, należy wykazać, że doszło do uchybień wpływających na pożycie małżeńskie, które sprawiły, że w świetle prawa kanonicznego nie jest ono uznawane za małżeństwo. Jeśli orzeczenie sądu wypadnie pozytywnie, wówczas istnieje możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego przed obliczem Boga. 

Rozwód kościelny, czy jest możliwy?

Droga do stwierdzenia nieważności małżeństwa rozpoczyna się wraz ze złożeniem skargi przez jednego z małżonków do sądu kościelnego. Taka instytucja znajduje się w każdej decyzji przy kurii diecezjalnej. Należy pamiętać, że zasady funkcjonowania sądu kościelnego nie są powiązane z prawem krajowym, a każda ze spraw jest rozpatrywana jedynie na podstawie prawa kanonicznego. 

Co ważne, jeśli wobec małżonków został orzeczony rozwód cywilny, nie oznacza to, że automatycznie unieważniono małżeństwo kościelne. Podobnie działa to w drugą stronę. 

W skardze procesowej o unieważnienie małżeństwa powinny znaleźć się:

 • dane parafii, w której zawarto ślub kościelny, 
 • tytuł prawny wskazujący na nieważność małżeństwa. 

Dokument ten powinien się przede wszystkim skupić na przyczynach, dla których należy związek uznać za nieważny. Jednymi z głównych powodów, dla których może dojść do takiej sytuacji są:

 • wady obrzędu, 
 • brak obecności świadka urzędowego (kapłana),
 • wady umowy małżeńskiej, 
 • zbyt młody wiek małżonków (kobieta – 14 lat, mężczyzna – 16 lat), 
 • powinowactwo, 
 • różna wiara, 
 • impotencja, 
 • pokrewieństwo (do 4 stopnia w linii bocznej), 
 • podstęp, 
 • powody natury psychicznej, 
 • wieczysty publiczny ślub czystości, 
 • niedojrzałość psychiczna jednego z małżonków. 

Nieważność małżeństwa – procedura

Po wniesieniu skargi, przewodniczący trybunału kościelnego wydaje dekret. Na jego podstawie przyjmuje lub odrzuca wniesiony wniosek. Jeśli decyzja sądu jest pozytywna, wówczas rozpoczyna się proces. Taka rozprawa nie odbywa się publicznie, a każda ze stron wzywana jest pojedynczo, gdzie składa szczegółowe zeznania notariuszowi i sędziemu. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej lub dotyczącej separacji, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...