Sprawy spadkowe – Prawo Cywilne Opole

Strona główna » Prawo Cywilne » Sprawy spadkowe – Prawo Cywilne Opole

Dziedziczenie może odbywać się na dwóch podstawach, mianowicie testamentu lub ustawy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sprawach spadkowych, zapoznaj się z poniższą treścią. 

 

Adwokat sprawy spadkowe Opole

Sprawy spadkowe można rozpatrywać pod kątem dziedziczenia testamentowego. Rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Ustawodawca przewidział kilka form testamentów, mianowicie trzy zwykłe (testament holograficzny, testament notarialny oraz testament allograficzny) oraz trzy testamenty szczególne (testament ustny, podróżny i wojskowy).

Podstawowa różnica między testamentami zwykłymi i szczególnymi polega na tym, że pierwsze nie tracą ważności z powodu upływu czasu i funkcjonują do ich odwołania. Testamenty szczególne z kolei tracą moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy zwykłej, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

 

Dziedziczenie ustawowe – sprawy spadkowe

Ta forma dziedziczenia zachodzi w wypadku braku sporządzenia testamentu, jego odwołania lub nieważności i ta sytuacja zachodzi w zdecydowanej większości spraw.

Przepisy określają zarówno porządek dziedziczenia oraz wysokość udziałów przysługujących poszczególnym spadkobiercom, jak i przypadki wyłączenia z dziedziczenia.

Należy pamiętać, że orzeczenie separacji, jak i samo złożenie uzasadnionego pozwu o separację lub rozwód z winy małżonka spadkodawcy, powodują wykluczenie tej osoby z kręgu spadkobierców ustawowych. Podobnie jest w sytuacji, kiedy sąd orzekł już o separacji lub rozwodzie – były małżonek nie będzie więc spadkobiercą, chyba że został sporządzony testament, w którym ta osoba została uwzględniona.

Nie ma to jednak zastosowania do dzieci z poprzedniego małżeństwa czy do dzieci pozamałżeńskich – powinny zostać uwzględnione do objęcia spadku.

 

Zachowek

Zachowek jest instytucją pozwalającą na ochronę praw spadkowych osób, które z dziedziczenia zostały wykluczone poprzez nieuwzględnienie ich w testamencie.

Krąg osób uprawnionych do zachowku jest znacznie mniejszy niż cały krąg dziedziczących ustawowo, tj. został on ograniczony do zstępnych, małżonka i rodziców spadkodawcy. Osobom tym przysługuje połowa wartości udziału spadkowego, który by im przysługiwał w wypadku dziedziczenia ustawowego (lub 2/3 tego udziału, jeśli uprawniony do zachowku jest małoletni lub niezdolny do pracy).

Do zachowku nie ma prawa rodzeństwo zmarłego.

Ustawodawca przewidział jednak szereg szczegółowych regulacji związanych z ustalaniem wartości spadku i wielkości przysługującego udziału spadkowego, co powoduje znaczne skomplikowanie spraw o zachowek.

Jako przykład podać można, że przy ustalaniu wielkości udziału spadkowego uprawnionego do zachowku uwzględnia się w kręgu spadkobierców także osoby niegodne dziedziczenia oraz osoby, które odrzuciły spadek, a przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, jednak dolicza się do spadku niektóre darowizny.

Podamy tu przykład sytuacji, która jest bardzo częsta i która wprawia w zakłopotanie spadkobierców:

Małżeństwo ma troje dzieci. W pewnym momencie przepisują w drodze darowizny gospodarstwo na rzecz jednego dziecka. To gospodarstwo stanowi prawie cały spadek. Czy po śmierci rodziców pozostałe dzieci mają prawo do tego gospodarstwa?

Tak – darowizny dokonane jeszcze za życia również wlicza się do spadku, nawet te dokonane przed więcej niż 10 laty, jeśli zostały dokonane “w rodzinie”. Pozostałe dzieci mają więc prawo do zachowku.

 

Jak pomagamy?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz starannego przeanalizowania. Sprawy spadkowe w praktyce okazują się dużo trudniejsze, niż można by przypuszczać, a to przez szereg szczegółowych przepisów dotyczących zasad dziedziczenia. Przed rozpoczęciem prowadzenia sprawy na spotkaniu poinformujemy Cię, jakie są szanse osiągnięcia zakładanego celu, jak i jakie są zasady naszego działania. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie, zajmujemy się wszelkimi formalnościami i reprezentujemy Cię na każdej rozprawie.

 

W 2022 r. wygraliśmy dla naszych klientów 4,3 mln zł

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

    Nasze krótkie porady w sprawach spadkowych w formie wideo: