Ustalenie ojcostwa – Prawo Rodzinne Opole

Strona główna » Prawo Rodzinne » Ustalenie ojcostwa – Prawo Rodzinne Opole

Sądowe ustalenie ojcostwa – kiedy jest możliwe 

Możliwe to jest w następujących sytuacjach:

  • do danego dziecka nie stosuje się domniemania pochodzenia od męża matki,
  • domniemanie pochodzenia od męża matki zostało obalone,
  • jeśli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo doszło do ustalenia bezskuteczności uznania.

Z tego wynika, że ustalenie ojcostwa może dotyczyć tylko dziecka, które nie narodziło się w małżeństwie i nie zostało uznane przez ojca, bądź też doszło do ustalenia bezskuteczności tego uznania.

Kto może starać się o sądowe ustalenie ojcostwa?

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, jego matka i domniemany ojciec dziecka. W wypadku, gdy dziecko osiągnie pełnoletność , ustalenia ojcostwa może żądać już tylko ono samodzielnie.

W jaki sposób odbywa się sądowe ustalenie ojcostwa?

Co do zasady, dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a jeżeli ten nie żyje, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemany ojciec z kolei składa pozew przeciwko dziecku i matce.

Podczas trwania postępowania, to strona powodowa (osoba, która wniosła pozew), powinna udowodnić podstawę domniemania, a zatem wskazać, że doszło do obcowania płciowego z pozwanym (domniemanym ojcem dziecka). Domniemanemu ojcu dziecka przysługuje uprawnienie, aby kwestionować te stwierdzenie poprzez różne przysługujące mu środki, np. badania DNA, dowód z opinii biegłego, a także wykazanie, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. O tym, czy mężczyzna jest ojcem dziecka orzeka sąd.

Jak pomagamy?

Będziemy jasno tłumaczyli Ci wszystkie wątpliwości, które nasuną się przed, jak i w toku sprawy. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie, zajmujemy się wszelkimi formalnościami i godnie reprezentujemy przed właściwym sądem. Pomożemy uporządkować Ci wszystkie Twoje sprawy i rozwiązać powstałe problemy!

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.