Strona główna » Blog » Zrzeczenie się praw rodzicielskich

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Czy w polskim prawie może dojść do sytuacji, gdy rodzic zrzeka się swoich praw rodzicielskich? Mimo iż w kodeksie rodzinnym nie znajdziemy na ten temat żadnej jasnej informacji, dokument ten przewiduje możliwość pozbawienia praw rodzicielskich jednego lub obojga rodziców. 

Jak zrzec się praw rodzicielskich

W przypadku podjęcia decyzji o zrzeczeniu się praw rodzicielskich przez jednego lub obojga rodziców, pierwszym krokiem który należy podjąć jest złożenie stosownego oświadczenia w sądzie, który to następnie zdecyduje o tym, czy dana sytuacja pozwala na odebranie władzy rodzicielskiej. 

Władza rodzicielska może zostać odebrana w momencie, gdy zachodzą następujące czynniki:

  • istnieje trwała przeszkoda, przez którą władza rodzicielska nie może być wykonywana, 
  • władza rodzicielska jest nadużywana, 
  • rodzic zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka,
  • niedopełnienie władzy rodzicielskiej oraz zaniedbania względem dziecka są niezwykle rażące i posiadają cechy trwałe. 

Podczas procesu w sprawie odebrania praw rodzicielskich najważniejszy dla sądu jest stan faktyczny sytuacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Zatem należy pamiętać, że dla sądu, nie zawsze patologiczne zachowanie dziecka i bezradność rodzica, wobec jego zachowana, będzie powodem do odebrania praw rodzicielskich. 

Zrzeczenie się praw rodzicielskich a alimenty

Z pewnością wiele osób decydując się na zrzeczenie się praw rodzicielskich liczy na to, że decyzja ta będzie równoznaczna z uchyleniem obowiązku alimentacyjnego wobec swojego dziecka. Niestety tak nie jest i należy mieć to na uwadze, gdy będziemy składać odpowiednie orzeczenie do sądu. 

Zrzeczenie się praw rodzicielskich nie oznacza również, że dziecko po śmierci rodzica nie będzie mogło dochodzić swoich praw podczas dziedziczenia ustawowego. 

Jedynym momentem, w którym dochodzi do ustania obowiązku wypłacania alimentów na dziecko, jest całkowite zerwanie więzi pokrewieństwa między dzieckiem a rodzicem, poprzez wykazanie braku ojcostwa.

Pamiętaj, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jest równoznaczne z utratą jakichkolwiek praw do decydowania o losach dziecka. W praktyce oznacza to, że drugi rodzic samodzielnie będzie stanowił o dziecku.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie zrzeczenia się praw rodzicielskich, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...