Strona główna » Blog » Alimenty na dziecko

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Kiedy możesz ubiegać się o alimenty na swoje dziecko? Co wpływa na wysokość alimentów? Jak przebiega proces przyznawania alimentów? Na te i na inne tematy postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie. Alimenty to obowiązek rodzica, który nie otrzymał pełnych praw do opieki nad dzieckiem. Do tej sytuacji najczęściej dochodzi po rozpadzie małżeństwa. Wydawać by się mogło, że zapewnienie zabezpieczenia finansowego swojemu dziecku jest podstawowym obowiązkiem każdego rodzica, jednak w Polsce istnieje problem ze ściąganiem alimentów. Dlaczego? Wielu dłużników alimentacyjnych jako wymówkę podczas zaniechania opłat stosuje stwierdzenie, że nie mogą pozwolić sobie na płacenie zasądzonej im kwoty. Na jakiej podstawie sąd wylicza wysokość alimentów? Co zrobić, jeśli ich nie otrzymujemy? 

Jak długo się płaci alimenty

Jak już wcześniej wspominaliśmy, alimenty bez wątpienia należą się dziecku od rodzica, którego pozbawiono opieki nad nim. W założeniu alimenty są swego rodzaju uzupełnieniem budżetu przeznaczonego na utrzymanie i wychowanie pociechy.  Co ważne, nie są one wypłacane jedynie do dnia ukończenia ukończenia przez dziecko 18.roku życia. W prawie istnieje jasny zapis mówiący o tym, że obowiązek ten spoczywa na rodzicu do momentu, aż dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Nawet, jeśli jest dorosłe. W tym kontekście mówi się również o dzieciach chorych, które nie są w stanie podjąć pracę zarobkową.  Zatem kiedy możesz uniknąć płacenia alimentów na dziecko:

 1. Zdobyło kwalifikacje do wykonywania pracy zarobkowej lub zawód zapewniający stały przychód. 
 2. Otrzymało majątek, którego kwota pozwala na wynajęcie mieszkania i comiesięczne opłacanie go. 
 3. Celowo przedłuża okres niesamodzielności – powtarza klasę/rok studiów, często zmienia szkoły lub kierunki na studiach. 

Pamiętaj, że jedynie sąd może zwolnić z obowiązku alimentacyjnego. Nawet, jeśli rodzic podejrzewa swoje dziecko o oszustwo, nie może przestać wypłacać alimenty.

Co zrobić, by dostać alimenty

Każdy z rodziców zobowiązany jest do utrzymywania swojego dziecka. Niezależnie od tego wzięli oni ze sobą rozwód, czy też nie – jedno z nich ma prawo ubiegać się o alimenty. W jakim przypadku? Gdy to drugie uchyla się od łożenia na dziecko. Co ważne, rodzic, który wnioskuje o alimenty może ustalić kwotę, której żąda. Takie sprawy najlepiej załatwiać polubownie, bez angażowania sądu. W takim przypadku można zawrzeć umowę cywilną, w której określa się miesięczną kwotę wypłacaną przez jednego z rodziców.

Wysokość alimentów – od czego zależy

W związku z ustaleniem należnej kwoty alimentacyjnej, sąd musi wziąć pod uwagę kilka czynników. W Polsce obecnie sąd nie kieruje się sztywnymi wytycznymi, dlatego też sprawy o alimenty mogą ciągnąć się bardzo długo. Decyzja sądu podejmowana jest na podstawie zeznań oraz zebranych podczas postępowania dokumentów. Kwota alimentów zależy od:

 • możliwości zarobkowych rodziców,
 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

W tym miejscu warto przypomnieć, że to oboje rodziców utrzymuje dziecko, a nie tylko ta osoba, której przyznano alimenty. Oznacza to, że obliczając kwotę na dziecko należy podzielić ją przez dwa. Sąd w orzeczeniu zazwyczaj zwiększa kwotę narzuconą na rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Usprawiedliwione potrzeby to:

 • opłaty mieszkaniowe,
 • wydatki na jedzenie, środki czystości,
 • odzież, obuwie,
 • wydatki jednorazowe – wycieczki szkolne, kolonie,
 • komputer,
 • leczenie,
 • dostęp do kultury (kina, teatry, zakup książek),
 • transport.

Rodzic składający wniosek o alimenty powinien pamiętać o dołączeniu rachunków oraz zaświadczeń jasno wskazujących na to jaka kwota jest niezbędna by wychować i utrzymać dziecko. Wnioskodawca musi oprócz tego okazać zaświadczenie o własnych dochodach i wydatkach jakie ponosi w związku z utrzymaniem siebie samego.

Alimenty natychmiastowe

W roku 2019 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy został uzupełniony o nowelizację, która ma pomóc rodzicom, gdy rozprawa sądowa przeciąga się. W niektórych przypadkach może ona trwać nawet kilka miesięcy. W praktyce oznacza to wypełnienie wniosku przez osobę starającą się o alimenty. Jest on następnie rozpatrywany przez sąd. Jeśli ten zasądzi alimenty natychmiastowe, muszą one zostać od razu wypłacone. Ojciec lub matka muszą zatem bezwłocznie wypłacić pewną kwotę, niezależnie od tego jak potoczy się dalsze postępowanie sądowe. W roku 2020 kwoty natychmiastowe wynoszą:

 • 496 zł na jedno dziecko,
 • 450 zł na każde z dwojga dzieci,
 • 404 zł na każde z trojga dzieci,
 • 359 zł na każde z czworga dzieci,
 • 313 zł na każde z pięciorga dzieci.

Reasumując – alimenty natychmiastowe nie są przysądzone, gdy dotyczą sześciorga i więcej dzieci. Jeśli rodzic zażąda wyższej kwoty, wówczas sąd rozpatruje sprawę zgodnie z ogólnymi zasadami. W tym momencie rozprawa toczy się standardowo. Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu alimentów lub uważasz, że nie powinieneś ich wypłacać? Skontaktuj się z nami, a my postaramy się zrobić wszystko, byś był zadowolony z końcowego wyniku.  

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów na dziecko, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...