Separacja – Prawo Rodzinne Opole

Strona główna » Prawo Rodzinne » Separacja – Prawo Rodzinne Opole

Co to jest separacja?

Separacja jest rozwiązaniem dla małżonków, którzy mają wątpliwości co do dalszej wspólnej przyszłości. Jest ona łatwiejsza do osiągnięcia oraz nie należy do tak radykalnych decyzji, jaką jest rozwód.

Orzeczenie o separacji – kiedy może nastąpić

Powodem dla sądu do orzeczenia separacji jest żądanie jednego z małżonków, w którym informuje on, że nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Chodzi o sytuację, w której małżonków już nic nie łączy. Nie są związani wspólnymi więzami ekonomicznymi, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego.

Skutki separacji

Separacja jest niewątpliwie orzeczeniem ustania wspólnoty małżeńskiej. Pozostając w separacji, nie posiadamy prawa do dziedziczenia. Rozdzielność majątkowa zobowiązuje małżonków do podziału majątku. Podobnie jak przy rozwodzie – małżonkowie muszą dojść do porozumienia w zakresie podziału majątku, miejsca zamieszkania, czy ustalenia kosztów utrzymania.

Separacja a rozwód – podobieństwa i różnice

W momencie orzeczenia separacji małżonkowie nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński, ponieważ zakłada się, że zupełny rozpad pożycia ustanie i sytuacja się unormuje. Separacja to proces odwracalny, w przeciwieństwie do instytucji rozwodu, co oznacza, że na wspólny i zgodny wniosek, sąd właściwy może znieść separację.

Przy separacji, tak jak przy rozwodzie, możliwe jest orzeczenie alimentów od osoby winnej zaistnienia separacji. Jednocześnie, tak jak przy rozwodzie, sąd ma także powinność rozstrzygnięcia kwestii opieki nad dziećmi.

Jak pomagamy?

Będziemy jasno tłumaczyli Ci wszystkie wątpliwości, które nasuną się w związku z separacją. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie, zajmujemy się wszystkimi formalnościami i godnie reprezentujemy.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.