Strona główna » Blog » Mediacje rozwodowe

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Rozwód nigdy nie jest łatwą sytuacją w życiu małżeństwa, ponieważ towarzyszy mu wiele negatywnych emocji. Stres, nerwowa atmosfera oraz obopólne pretensje sprawiają, że ciężko jest wypracować kompromis w sprawach związanych z władzą rodzicielską nad małoletnimi dziećmi, czy wysokością alimentów. Z myślą o takich sytuacjach powstały mediacje mające na celu doprowadzić do konsensusu zadowalającego obie strony.

Co to jest mediacja rozwodowa

Mediacja rozwodowa jest od lat wykorzystywana podczas rozwiązywania konfliktów. Jej prowadzeniem zajmuje się bezstronna osoba starająca się pomóc stronom sporu w osiągnięciu porozumienia, które dla wszystkich będzie zadowalające.

Mediator, bo tak nazywa się osoba prowadząca mediacje, stara się przedstawić spojrzenie na daną sprawę z każdej perspektywy. Pomaga w przygotowaniu propozycji ugodowych, a nawet wskazać rozwiązanie sporu, jeżeli strony wyrażą taką zgodę. 

Należy pamiętać, że mediacje nie zobowiązują do zawarcia ugody, jednak bardzo często pomagają zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. W przypadku mediacji rozwodowych mówimy o modelu “win-win”. Oznacza to, że nikt nie jest przegranym, a każdy może zostać wygranym. 

Jakie są główne przesłanki do skorzystania z mediacji podczas rozwodu? Przede wszystkim polepszenie komunikacji pomiędzy małżonkami, a co za tym idzie – ograniczenie sporów prowadzących do negatywnych relacji z pozostałymi członkami rodziny. Jest to również sposób na przyspieszenie zakończenia sprawy, a przecież na tym zależy każdej ze stron równie mocno. 

Mediacja sądowa

O mediację podczas spraw rozwodowych lub o separację mogą prosić, za pomocą wniosku, strony sporu. Taką możliwość posiada również sąd podejmujący tę decyzję za zgodą stron. Przed podjęciem decyzji o tym sposobie rozwiązania konfliktu, warto dowiedzieć się kilku rzeczy na temat postępowania rozjemczego. 

  1. Mediator jest bezstronny. Nie może popierać żadnej ze stron, a przy okazji wspierać je dokładnie tak samo w staraniach o kompromis zadowalający każdego. Co ważne mediatorem nie może stać się sędzia. 
  2. Mediacje są dobrowolne. Oznacza to, że nawet jeśli obie strony zgodziły się na udział w rozmowach, mogą w każdej chwili z nich zrezygnować nie podając powodu. 
  3. Podczas mediacji mogą być obecne również inne osoby – pełnomocnicy stron, członkowie rodziny i eksperci. 
  4. Mediacje zawsze są poufne. Każda ze stron, mediator i osoby biorące udział w rozmowach mediacyjnych są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, których dowiedziały się podczas arbitrażu. 
  5. Mediator nie może zostać powołany na świadka w sprawie faktów, chyba że wcześniej obie strony zwolnią go z poufności. Również propozycje złożone przez małżonków nie mogą zostać wykorzystane w sądzie jak dowody w sprawie.

Przebieg mediacji 

Mediacje rozwodowe trwają 3 miesiące, jednak mogą zostać przedłużone, jeśli wystąpią przesłanki wskazujące na ugodowe załatwienie sprawy. Mogą one zostać przedłużone również dzięki wnioskowi złożonemu przez strony oraz powodom uniemożliwiającym zamknięcie sprawy w określonym czasie. Należy pamiętać, że czas trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego. 

Mediator sporządza z przebiegu mediacji protokół, w którym musi określić:

  • miejsce i czas spotkania, 
  • imię  i nazwisko lub nazwę każdej ze stron oraz jej adres,
  • swoje imię i nazwisko i adres, 
  • wynik mediacji. 

Na koniec składa on podpis na protokole i doręcza każde ze stron odpis.

Wszystkie postępowania mediacyjne są płatne, jednak ich koszta są nieporównywalnie niższe do kosztów sądowych mających na celu przeprowadzenie pełnego postępowania sądowego. Oczywiście mediacje mogą zakończyć się ugodą, ale nie muszą. 

Dzięki ugodzie strony mają prawo uregulować wszystkie kwestie poruszone podczas mediacji, które zostały wskazane przez sąd lub tylko część z nich. Te stanowiące element wyroku zostaną wówczas rozstrzygnięte w drodze decyzji sądu. 

Należy pamiętać, że ugoda musi zostać zatwierdzona przez sąd, dopiero wtedy ma ona moc prawną. 

Czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?

Obecnie mediacja podczas rozwodu nie jest obowiązkowa. Sąd jedynie może, ale też nie jest do tego zobowiązany, zaproponować i następnie skierować strony do skorzystania z tego rozwiązania. Uczestnictwo w mediacjach nie ma również żadnego wpływu na to, czy dojdzie do rozwodu czy też nie. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej lub dotyczącej separacji, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...