Alimenty – Prawo Rodzinne Opole

Strona główna » Prawo Rodzinne » Alimenty – Prawo Rodzinne Opole

Co to są alimenty?

Poprzez alimenty należy najogólniej rozumiećobowiązek dostarczania środków utrzymania. W praktyce oznacza to przekazywanie środków pieniężnych osobie, która sama utrzymać się nie może. Co ważne, uprawnienia do alimentów nie można przenieść na inną osobę, ani się ich zrzec. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, nie jest uzależniony od tego, czy dziecko urodziło się w związku małżeńskim, czy poza nim.

Prawomocny wyrok alimentacyjny powinien być zaopatrzony w klauzulę wykonalności z urzędu (co oznacza, że sąd robi to sam, a nie na wniosek uprawnionego do alimentów). Z takim tytułem wykonawczym można udać się do komornika, który dokona wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, można domagać się podwyższenia lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jest to możliwe, gdy zaistniały wyjątkowe okoliczności, które spowodowały, że dany stan rzeczy, który istniał dotychczas, uległ zmianie.

Jak dostać alimenty na dziecko?

Prawidłowo sformułowane żądanie alimentacyjne powinno wskazywać kwotę miesięczną żądaną na jedno dziecko. Warto także podać, do kiedy alimenty mają być płatne i w jakiej formie. Co istotne, można ponadto żądać zabezpieczenia świadczenia alimentacyjnego już na etapie postępowania sądowego. WAŻNE! W sprawach o alimenty nie trzeba uprawdopodabniać, że brak zabezpieczenia uniemożliwi, bądź poważnie utrudni wykonanie zapadłego w przyszłości orzeczenia. Wystarczy uprawdopodobnić istnienie roszczenia, które sprowadza się jedynie do posiadania wspólnego dziecka.

Jak dostać alimenty od byłego małżonka?

W tym wypadku istotna jest kwestia winy w rozkładzie pożycia – orzeczona na podstawie wyroku rozwodowego. Wobec tego, małżonek niewinny rozkładu pożycia, może żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego, jeśli doprowadziło to do pogorszenia się jego sytuacji materialnej. Co ważne, obowiązek alimentacyjny na rzecz byłego małżonka wygasa w przypadku zawarcia przez niego nowego związku małżeńskiego.

Jak pomagamy?

Będziemy jasno tłumaczyli Ci wszystkie wątpliwości, które nasuną się przed, jak i w toku sprawy. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie, zajmujemy się wszystkimi formalnościami i godnie reprezentujemy przed właściwym sądem. Świadczymy także pomoc w wyegzekwowaniu należnej Ci sumy pieniężnej tytułem alimentów.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

  Bądź na bieżąco

  Chcesz na bieżąco otrzymywać artykuły z ciekawostkami prawniczymi? Zostaw swój e-mail:

   Uzyskaj wycenę

   Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą.

   Skontaktuj się