Strona główna » Blog » Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty dotyczą nie tylko dzieci i wypłacaniu środków na ich utrzymanie, ale mogą wiązać się również ze świadczeniami na rzecz innych krewnych, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Oprócz tego alimenty przyznawane są również jednemu z małżonków tuż po rozwodzie. Decyzja ta jest uzależniona on warunków, a głównym powodem ich uzyskania jest fakt, czy małżonek został obarczony winą za rozwód.

Rozwód bez orzekania o winie

W trakcie prowadzenia sprawy rozwodowej, do obowiązków sądu należy rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad więzi małżeńskiej. Bywają jednak sytuacje, gdy przy zgodzie obojga małżonków, sąd nie podejmuje działań w tym temacie. Oznacza to, że rozwód został podjęty bez orzekania o winie. Jest to niezwykle ważna kwestia w przypadku ubiegania się o alimenty. Dlaczego? O tym dowiesz się z reszty wpisu.

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie, strona nie mająca wpływu na rozkład pożycia i dodatkowo znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej ma prawo żądać od drugiej strony dostarczania środków, dzięki którym będzie mogła się utrzymać. Kwota uzależniona będzie od usprawiedliwionych potrzeb byłego małżonka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa sytuacje, w których można ubiegać się o alimenty. Oznacza to, że alimenty po rozwodzie można uzyskać, gdy:

  • oboje małżonków zostało obarczonych winą za rozpad pożycia małżeńskiego,
  • żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa.

Jeśli, któraś ze stron chce ubiegać się o alimenty, powinna spełniać dwa warunki:

  • stan niedostatku – sytuacja ta ma miejsce dopiero po rozwodzie z małżonkiem, od którego domagamy się alimentów,
  • możliwości drugiego małżonka – wysokość alimentów musi być uzależniona od możliwości zarobkowych i majątkowych byłego małżonka.

Oznacza to, że nawet, jeśli pozwana strona posiada spory majątek oraz duże możliwości finansowe, alimenty nie zostaną przyznane, gdy strona domagająca się nie popadła w wyniku rozwodu w niedostatek. Alimentów nie uzyskamy również wtedy, gdy możliwości finansowe nie pozwalają jednej ze stron na zapewnienie odpowiedniego bytu drugiej stronie, nawet jeśli tamta żyje przez rozwód w niedostatku.

Rozwód z winy jednego z małżonków

Sprawa wygląda inaczej, gdy rozwód zakończył się orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków. Staranie się o alimenty w takim wypadku jest dużo prostsze, ponieważ nie musi w tym przypadku wystąpić stan niedostatku. Należy jednak wykazać, że rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem się sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Sąd na żądanie małżonka niewinnego zazwyczaj w takiej sytuacji orzeka o przyznaniu alimentów, które mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby.

Alimenty na byłego małżonka – jak długo

Starając się o alimenty po rozwodzie musimy pamiętać, że mogą one wygasnąć, gdy:

  • uprawniony do alimentów zawarł nowy związek małżeński,
  • po upływie 5 lat w sytuacji, gdy małżonek nie był winny rozpadu małżeństwa (sąd na żądanie uprawnionego może przedłużyć ten okres na kolejne 5 lat, oprócz tego jeśli nie zostanie wydany wyrok uchylający, obowiązek ten nadal będzie aktualny),
  • uległa zmianie sytuacja majątkowa uprawnionego lub zobowiązanego do alimentów.

Alimenty można również otrzymywać dożywotnio. Dotyczy to sytuacji, w której o alimenty stara się strona pokrzywdzona przez małżonka, który został oskarżony o wyłączną winę rozpadu małżeństwa.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów na małżonka po rozwodzie, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Alimenty na dziecko bez rozwodu – czy są możliwe?

Alimenty na dziecko bez rozwodu – czy są możliwe?

Kiedy słyszymy słowo alimenty, przed oczami mamy przede wszystkim rozwód i podział władzy rodzicielskiej między partnerami, jednak alimenty mogą zostać zasądzone również podczas trwania małżeństwa. Aby do tego doszło muszą zostać spełnione pewne warunki, o których...

Do kiedy alimenty na dorosłe dziecko

Do kiedy alimenty na dorosłe dziecko

Płacenie alimentów na dziecko, to temat drażliwy, szczególnie jeśli dotyczy dorosłego dziecka. Przede wszystkim pojawiają się wokół niego pytania dotyczące tego jak długo należy płacić świadczenie i czy wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko, rodzic zostaje...

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę

Ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, żaden z małżonków nie myśli o tym, że w przypadku rozwodu, może zostać obciążone obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz byłej żony lub byłego męża. Warto wiedzieć, że zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania...

Jak wygląda sprawa o rozwód?Darmowy ebook dla Ciebie!