Strona główna » Blog » Alimenty na małżonka po rozwodzie

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Alimenty dotyczą nie tylko dzieci i wypłacaniu środków na ich utrzymanie, ale mogą wiązać się również ze świadczeniami na rzecz innych krewnych, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Oprócz tego alimenty przyznawane są również jednemu z małżonków tuż po rozwodzie. Decyzja ta jest uzależniona on warunków, a głównym powodem ich uzyskania jest fakt, czy małżonek został obarczony winą za rozwód.

Rozwód bez orzekania o winie

W trakcie prowadzenia sprawy rozwodowej, do obowiązków sądu należy rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad więzi małżeńskiej. Bywają jednak sytuacje, gdy przy zgodzie obojga małżonków, sąd nie podejmuje działań w tym temacie. Oznacza to, że rozwód został podjęty bez orzekania o winie. Jest to niezwykle ważna kwestia w przypadku ubiegania się o alimenty. Dlaczego? O tym dowiesz się z reszty wpisu.

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie, strona nie mająca wpływu na rozkład pożycia i dodatkowo znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej ma prawo żądać od drugiej strony dostarczania środków, dzięki którym będzie mogła się utrzymać. Kwota uzależniona będzie od usprawiedliwionych potrzeb byłego małżonka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa sytuacje, w których można ubiegać się o alimenty. Oznacza to, że alimenty po rozwodzie można uzyskać, gdy:

  • oboje małżonków zostało obarczonych winą za rozpad pożycia małżeńskiego,
  • żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa.

Jeśli, któraś ze stron chce ubiegać się o alimenty, powinna spełniać dwa warunki:

  • stan niedostatku – sytuacja ta ma miejsce dopiero po rozwodzie z małżonkiem, od którego domagamy się alimentów,
  • możliwości drugiego małżonka – wysokość alimentów musi być uzależniona od możliwości zarobkowych i majątkowych byłego małżonka.

Oznacza to, że nawet, jeśli pozwana strona posiada spory majątek oraz duże możliwości finansowe, alimenty nie zostaną przyznane, gdy strona domagająca się nie popadła w wyniku rozwodu w niedostatek. Alimentów nie uzyskamy również wtedy, gdy możliwości finansowe nie pozwalają jednej ze stron na zapewnienie odpowiedniego bytu drugiej stronie, nawet jeśli tamta żyje przez rozwód w niedostatku.

Rozwód z winy jednego z małżonków

Sprawa wygląda inaczej, gdy rozwód zakończył się orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków. Staranie się o alimenty w takim wypadku jest dużo prostsze, ponieważ nie musi w tym przypadku wystąpić stan niedostatku. Należy jednak wykazać, że rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem się sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Sąd na żądanie małżonka niewinnego zazwyczaj w takiej sytuacji orzeka o przyznaniu alimentów, które mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby.

Alimenty na byłego małżonka – jak długo

Starając się o alimenty po rozwodzie musimy pamiętać, że mogą one wygasnąć, gdy:

  • uprawniony do alimentów zawarł nowy związek małżeński,
  • po upływie 5 lat w sytuacji, gdy małżonek nie był winny rozpadu małżeństwa (sąd na żądanie uprawnionego może przedłużyć ten okres na kolejne 5 lat, oprócz tego jeśli nie zostanie wydany wyrok uchylający, obowiązek ten nadal będzie aktualny),
  • uległa zmianie sytuacja majątkowa uprawnionego lub zobowiązanego do alimentów.

Alimenty można również otrzymywać dożywotnio. Dotyczy to sytuacji, w której o alimenty stara się strona pokrzywdzona przez małżonka, który został oskarżony o wyłączną winę rozpadu małżeństwa.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów na małżonka po rozwodzie, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...