Władza rodzicielska – Prawo Rodzinne Opole

Strona główna » Prawo Rodzinne » Władza rodzicielska – Prawo Rodzinne Opole

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska obejmuje kompleks praw i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do ich dzieci. To właśnie rodzice w imieniu swoich dzieci podejmują decyzje w sprawach dotyczących ich egzystencji. Władza rodzicielska nabywana jest przez obojga rodziców z momentem urodzenia się dziecka. Wykonywana jest przez obojga rodziców, jeśli dziecko pozostaje pod ich wspólną opieką, stąd też o istotnych sprawach rodzice mają obowiązek rozstrzygać razem.

Kiedy możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść w dwóch sytuacjach. Gdy rodzice się rozstają, to wówczas powierzenie władzy rodzicielskiej następuje jednemu z rodziców. Tym samym ograniczone są prawa i obowiązki tego drugiego. O ograniczeniu władzy rodzicielskiej rozstrzyga sąd zawsze w drodze orzeczenia.

Drugim powodem, dla którego można ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka. W sytuacji, kiedy dochodzi do zagrożenia interesów osobistych, czy majątkowych małoletniego dziecka, sąd orzekający ma prawo ograniczyć władzę rodziców. Ponadto, może zobowiązać ich do określonego postępowania, a nawet do uczęszczania na terapię rodzinną. Sąd przy tym określa, w jaki sposób kontrolowane będzie wykonywanie jego zarządzeń.

Całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej 

W przypadku, kiedy zachowanie rodzica ma niekorzystny wpływ na wychowanie, edukację, a nawet majątek dziecka, sąd może pozbawić go władzy rodzicielskiej. Jest to bardzo rygorystyczne rozwiązanie, dlatego przed jego zastosowaniem należy bardzo szczegółowo dokonać analizy konkretnego stanu faktycznego. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi zazwyczaj, gdy rodzic np. wyjechał za granicę, nie interesuje się dzieckiem lub stosuje kary w sposób zagrażający zdrowiu albo życiu dziecka. Sąd w szczególnych przypadkach może wszcząć postępowanie z urzędu.

Jak pomagamy?

Będziemy jasno tłumaczyli Ci wszystkie wątpliwości, które nasuną się przed, jak i w toku sprawy. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie, zajmujemy się wszelkimi formalnościami i godnie reprezentujemy przed właściwym sądem, a także razem z Tobą pomożemy zadbać Ci o dobro Twojego dziecka!

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.