Strona główna » Prawo Cywilne » Nieruchomości – Prawo Cywilne Opole

Nieruchomości – Prawo Cywilne Opole

Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących, jak również nietypowych problemów związanych z parcelami i działkami. Nieruchomości to rzecz niezwykle cenna oraz niejednokrotnie powód wielu sporów. 

 

Obrót nieruchomościami

 

Świadczymy pomoc prawną w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości. Oprócz tego przygotowujemy i opiniujemy umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, jak również akty obciążające nieruchomości w zakresie hipoteki, dożywocia bądź ustanowienia służebności.

Przede wszystkim do naszych obowiązków zaliczyć można również przygotowanie umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Co ważne, towarzyszymy Klientom podczas zawierania umów w kancelarii notarialnej.

Według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) dowiadujemy się, że nieruchomości mogą być przedmiotem:

 • obrotu, 
 • sprzedaży, 
 • zamiany, 
 • zrzeczenia się,
 • oddania w użytkowanie wieczyste,
 • w najem lub dzierżawę,
 • użyczenia, 
 • oddania w trwały zarząd.

 

Oprócz tego mogą być również:

 • obciążone ograniczeniami prawami rzeczowymi,
 • wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek,
 • przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych,
 • traktowane jako majątek tworzonych fundacji. 

 

Roszczenia związane z nieruchomościami

 

Świadczymy pomoc prawną związaną z zaległym czynszem najmu, odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz eksmisją. Rozwiązujemy spory w ramach wspólnot mieszkaniowych.

Prawo przysługujące właściciela może w różnym stopniu egzekwować karę za złamanie praw właścicielskich. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci dociec swoich praw. 

 

Stan prawny działki

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych dotyczących ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Często są to sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości (również podział majątku małżonków po rozwodzie czy podział majątku spadkowego), a także uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Mieszkania komunalne

 

Pomagamy Klientom w sprawach związanych z zadłużeniem wobec gminy w tytułu najmu lokalu gminnego.

 

Jak pomagamy?

 

Zawsze na początku badamy, jak całościowo wygląda sytuacja naszego klienta. Dopiero po takiej analizie jesteś szczegółowo informowany, jakie są szanse na osiągnięcie Twojego celu, jak będzie wyglądało postępowanie i jak będziemy się rozliczać. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i reprezentujemy Cię na każdej rozprawie.