Pakiet wynajmującego II

299 

 

Umowa najmu

+ praktyczne wyjaśnienia

+ protokół zdawczo-odbiorczy

+ regulamin mieszkania

+ weksel

+ deklaracja wekslowa

+ porozumienie wekslowe

Kategoria:

Opis

Kompleksowy pakiet dokumentów dla wynajmującego:

umowa najmu + praktyczne wyjaśnienia + protokół zdawczo-odbiorczy + regulamin mieszkania
+ weksel + deklaracja wekslowa + porozumienie wekslowe

Dostosowane specjalnie dla wynajmujących na podstawie wieloletnich doświadczeń w obsłudze najmu.

Dokumenty wekslowe są dostosowane tak, aby można je było użyć także wobec poręczycieli (np. rodziców najemcy)