Weksel dla wynajmującego

169 

 

Weksel

+ deklaracja wekslowa

+ porozumienie wekslowe

Kategoria:

Opis

Weksel + deklaracja wekslowa + porozumienie wekslowe

Dostosowane specjalnie dla wynajmujących oraz do możliwego poręczenia przez osoby trzecie (np. przez rodziców najemcy)