Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

299 

 

Wersja z hipoteką oraz bez hipoteki

+ praktyczna instrukcja

Kategoria:

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (wzór)

Skonstruowana z uwzględnieniem ewentualnego dalszego handlu nieruchomością (tzw. flip).

Zawiera m.in. zapis o cesji praw i obowiązków oraz odpowiednio skonstruowany zapis o zadatku oraz obowiązku stawiennictwa u notariusza.

Pakiet zawiera dwa rodzaje umowy przedwstępnej z zadatkiem – kupowanie nieruchomości bez hipoteki i z hipoteką.

Pod umową zawarto praktyczne wyjaśnienia co do wypełnienia umowy oraz co do prawidłowej sprzedaży (np. co trzeba sprawdzić przed zawarciem umowy, jak nie stracić zadatku itd.).

Plik w formacie docx (Word).