Strona główna » Blog » Sprzedaż nieruchomości – czy można odstąpić od umowy?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Czy można odstąpić od umowy sprzedaży nieruchomości jeśli wykryjesz wadę? Tak, ale nie zawsze.

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z szeroką odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi. W dodatku czas odpowiedzialności jest dosyć długi bo aż 5 lat.

Jeśli więc w nieruchomości pojawią się wady, kupujący może:
– żądać ich usunięcia,
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
– lub nawet odstąpić od zawartej umowy.

Odstąpić, czyli kupujący zwraca nieruchomość, a sprzedający zwraca pieniądze.

Ale w przepisach wskazano 2 sytuacje, kiedy nie będzie można odstąpić:

Po pierwsze: jeśli sprzedawca usunie wady, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Po drugie, jeśli wada nieruchomości jest nieistotna.

Przepisy przy tym nie precyzują, jak precyzyjnie określić “istotność”. W sądach przyjmuje się, że wadą istotną jest wada, przez którą nie jest możliwe korzystanie z nieruchomości w celu zwykłego jej używania.

Natomiast wszelkie inne wady powodują jedynie, że kupujący może albo żądać ich usunięcia albo obniżyć już zapłaconą cenę.

 

Przeczytaj więcej – Nieruchomości

Zajęcie pasa drogowego podczas budowy

Zajęcie pasa drogowego podczas budowy

W ramach realizacji różnych inwestycji budowlanych często konieczne jest korzystanie z przestrzeni publicznej, na przykład chodnika. Ustawienie rusztowań, składowanie materiałów budowlanych czy postój samochodów wymagają czasem zajęcia pasa...