Strona główna » Blog » Co grozi za niestawienie się w sądzie jako pozwany

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Kiedy sąd wydaje wyrok pozbawienia wolności i skazany zostaje przydzielony do odbycia kary w zakładzie karnym, zobowiązany jest on do niezwłocznego stawienia się w wskazanym miejscu w wyznaczonym terminie. Niestawienie się do zakładu karnego stanowi poważne naruszenie prawa i wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi. Polskie prawo karno-wykonawcze określa jasno procedury i sankcje związane z takim postępowaniem.

Zatrzymanie przez policję – pierwsze działanie podejmowane przez organy ścigania

Zatrzymanie przez policję to jedno z działań, które mogą spotkać skazanego w Polsce, który nie stawi się w zakładzie karnym w wyznaczonym terminie. W świetle polskiego prawa, takie zachowanie jest interpretowane jako ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. W tej sytuacji główne organy ścigania, w szczególności policja, mają pełne prawo, a wręcz obowiązek, podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do zatrzymania uciekającego skazanego.

Art. 258 Kodeksu Karnego

Takie postępowanie skazanego ma również swoje odzwierciedlenie w polskim prawie karnym. Zgodnie z art. 258 Kodeksu karnego, osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości w celu uniknięcia wykonania kary pozbawienia wolności może zostać pociągnięta do ponownej odpowiedzialności karnej. Konkretnie, przepisy przewidują dla takiej osoby karę pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. To znaczące zaostrzenie odpowiedzialności, które ma na celu zniechęcenie skazanych do prób unikania wykonywania orzeczonej wcześniej kary.

Wyższy poziom zabezpieczenia w zakładzie karnym

Decyzje dotyczące umieszczania skazanych w konkretnych zakładach karnych opierają się na wielu czynnikach, w tym na historii postępowania danego więźnia. Osoby, które podejmują próby unikania odbycia kary, automatycznie budzą w władzach więziennych podejrzenia co do ich intencji i determinacji w dążeniu do ucieczki. Z tego powodu, skazani, którzy w przeszłości próbowali uniknąć odbycia kary, mogą zostać zakwalifikowani jako więźniowie o wyższym ryzyku ucieczki. Skutkuje to często ich przydzieleniem do zakładów karnych o surowszym reżimie i bardziej rygorystycznych środkach zabezpieczenia. W takich miejscach zastosowanie mają bardziej restrykcyjne procedury, a swoboda ruchu jest mocno ograniczona, co ma na celu minimalizację ryzyka kolejnych prób ucieczki.

Wydłużenie kary pozbawienia wolności

Niestawienie się do zakładu karnego to poważne naruszenie dyscypliny i zakłócenie procesu wymierzania sprawiedliwości. W wielu jurysdykcjach, w tym również w Polsce, taka postawa skazanego jest traktowana nie tylko jako akt nieposłuszeństwa wobec decyzji sądu, ale również jako dodatkowe przestępstwo. Skutkiem tego może być nałożenie dodatkowej kary pozbawienia wolności. W praktyce oznacza to, że osoba, która unika odbycia orzeczonej kary, naraża się na jej wydłużenie, co dodatkowo komplikuje jej sytuację prawną i życiową. Decyzje w tej kwestii zależą od konkretnego przypadku, ale niestawienie się do odbycia kary rzadko kończy się dla skazanego korzystnie.

Utrudnienia w ubieganiu się o przywileje więzienne

Dla wielu skazanych, zakład karny jest nie tylko miejscem odbywania kary, ale także szansą na resocjalizację oraz przygotowanie się do powrotu do społeczeństwa. W tym kontekście, przywileje więzienne odgrywają kluczową rolę. Umożliwiają skazanym lepsze warunki bytowe, szkolenia, a także możliwość skorzystania z programów resocjalizacyjnych. Skazani, którzy nie przestrzegają regulaminów i nie stosują się do wyroków sądowych, automatycznie narażają się na utratę tych przywilejów. Naruszenie dyscypliny, takie jak próba ucieczki, może skutkować utratą szansy na wcześniejsze zwolnienie warunkowe, udział w programach terapeutycznych czy możliwość podejmowania prac poza murami zakładu karnego. W konsekwencji, ich czas spędzony w więzieniu może być bardziej uciążliwy i mniej produktywny w kontekście przygotowania do życia po odbyciu kary.

Reperkusje społeczne

Decyzje, które podejmujemy, niosą ze sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale również społeczne. Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości, czy to poprzez ignorowanie wyroków sądowych, czy próbę ucieczki z zakładu karnego, ma głębokie reperkusje w społecznej percepcji takiej osoby. W oczach wielu ludzi, skazany, który unika odpowiedzialności, jest traktowany z większą nieufnością i sceptycyzmem. Może to wpłynąć na relacje rodzinne, gdzie członkowie rodziny mogą czuć się zawiedzeni czy zdradzeni. W sferze zawodowej, pracodawcy mogą wahać się przed zatrudnieniem osoby o takiej przeszłości, obawiając się o jej nieprzewidywalność czy brak lojalności. A w kontekście społecznym, takie postępowanie może prowadzić do izolacji, braku zaufania ze strony sąsiadów czy znajomych, co z kolei utrudnia proces reintegracji po odbyciu kary. Wszystko to razem tworzy wiele barier, z którymi skazany będzie musiał się mierzyć, próbując wrócić na właściwą drogę po zakończeniu odbywania kary.

Warto podkreślić, że ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości rzadko kiedy przynosi korzyści. Wręcz przeciwnie, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, społecznych i życiowych. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem w przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących wyroku i obowiązku jego wykonania.

Pamiętaj, że konsekwencje za niestawienie się do zakładu karnego mogą się różnić w zależności od kraju i jurysdykcji. Tekst ten jest ogólnym przeglądem tematu i nie stanowi porady prawnej. W razie potrzeby zawsze warto skonsultować się z ekspertem prawnym.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z niestawieniem się w sądzie jako pozwany, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Przeczytaj więcej – Prawo Karne

Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu

Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW dobie cyfrowej rewolucji, kiedy dostęp do twórczości różnorodnych artystów jest na wyciągnięcie ręki, kwestia ochrony praw autorskich nabiera szczególnego znaczenia. Polskie...

Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego

Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciCo grozi za brak dowodu rejestracyjnego? Od 1 października 2023 roku, dzięki postępowi technologicznemu, posiadanie przy sobie papierowej wersji dokumentów pojazdu, w tym dowodu...

Co grozi za wyłudzenie pieniędzy

Co grozi za wyłudzenie pieniędzy

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciWyłudzenie pieniędzy to przestępstwo, które polega na nielegalnym uzyskaniu korzyści majątkowej przez wprowadzenie w błąd innej osoby lub wykorzystanie błędu...