Strona główna » Blog » Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego? 

Od 1 października 2023 roku, dzięki postępowi technologicznemu, posiadanie przy sobie papierowej wersji dokumentów pojazdu, w tym dowodu rejestracyjnego, podczas jazdy nie jest już wymagane przez polskie prawo. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tej zmiany, która znacznie upraszcza życie kierowcom. W tym wpisie omówimy, jakie są obecnie obowiązujące przepisy w tej kwestii i jak elektroniczna forma dowodu rejestracyjnego wpływa na codzienną jazdę w świetle aktualnego polskiego prawa.

Dowód rejestracyjny w świetle prawa

Każdy pojazd mechaniczny, który został oficjalnie zarejestrowany, musi posiadać dowód rejestracyjny. Jest to dokument w formie książeczki, zawierający różnorodne informacje, takie jak dane właściciela i użytkownika pojazdu oraz szczegółowe dane techniczne – na przykład pojemność silnika, moc oraz maksymalną dopuszczalną masę pojazdu, co jest analogiczne do zawartości karty pojazdu.

W dokumencie tym znajdują się także zapisy dotyczące daty pierwszego zarejestrowania pojazdu, przeprowadzonych kontroli technicznych oraz ewentualnych modyfikacji, takich jak instalacja gazowa czy hak holowniczy.

Oprócz standardowego dowodu rejestracyjnego istnieje również pozwolenie czasowe, które jest wydawane w momencie rejestracji pojazdu, oczekując na przygotowanie właściwych dokumentów. Pozwolenie to ma określony termin ważności – 30 dni, z opcją jednokrotnego przedłużenia o dodatkowe 14 dni. Zapewnia ono takie same uprawnienia do korzystania z pojazdu, jak tradycyjny dowód rejestracyjny.

Czy posiadanie dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe?

Od 1 października 2018 roku, dzięki nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, nie jest wymagane posiadanie przy sobie papierowej wersji dowodu rejestracyjnego ani polisy OC podczas prowadzenia pojazdu – dotyczy to również sytuacji, gdy korzystasz z samochodu wypożyczonego od innej osoby. Informacje o ważności badań technicznych pojazdu oraz dane dotyczące właściciela są dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, co umożliwia funkcjonariuszom szybkie sprawdzenie tych danych.

Jednak w przypadku poruszania się po terytorium Polski pojazdem zarejestrowanym poza granicami kraju, na przykład jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii i odwiedzasz rodzinę w Polsce, zaleca się posiadanie przy sobie dokumentów potwierdzających rejestrację pojazdu w danym kraju oraz dokumentów ubezpieczeniowych.

Niemniej ważne jest, aby zawsze mieć przy sobie aktualne prawo jazdy. Brak tego dokumentu podczas kontroli drogowej może skutkować nałożeniem mandatu, którego wysokość może wahać się od 50 do 250 złotych, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.

Sankcje za brak dowodu rejestracyjnego

Kierowanie pojazdem bez dowodu rejestracyjnego to sytuacja, która może mieć miejsce, gdy właściciel nie zdołał jeszcze odebrać oficjalnego dokumentu, a ważność wydanego tymczasowo pozwolenia czasowego wygasła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazd taki uznaje się za nieuprawniony do poruszania się po drogach publicznych. W takim przypadku, kierowcy grozi wysoki mandat, który może sięgnąć nawet do 5 000 złotych, a także zakaz korzystania z pojazdu aż do momentu uregulowania formalności i odebrania dowodu rejestracyjnego w odpowiednim urzędzie.

Rozbudowując kwestię konsekwencji, warto wspomnieć, że w zależności od okoliczności zatrzymania przez funkcjonariuszy, może pojawić się możliwość uniknięcia odholowania pojazdu. Jeśli w bliskim otoczeniu miejsca kontroli znajduje się dostępne miejsce parkingowe, funkcjonariusz może wyrazić zgodę na pozostawienie tam pojazdu do czasu uregulowania sprawy z dowodem rejestracyjnym. To rozwiązanie może oszczędzić kierowcy dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym.

Należy jednak pamiętać, że takie postępowanie jest uznaniowe i zależy od dobrej woli oraz oceny sytuacji przez funkcjonariusza. W przeciwnym razie, samochód zostanie zabrany na lawetę, a koszty związane z odholowaniem i ewentualnym przechowywaniem pojazdu będą obciążać właściciela. To podkreśla znaczenie posiadania aktualnych dokumentów oraz świadomości potencjalnych konsekwencji prawnych zaniedbania tych obowiązków.

Konsekwencje prowadzenia pojazdu bez dowodu rejestracyjnego

Prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego może wynikać z nieodebrania tego dokumentu przez właściciela po wygaśnięciu ważności wydanego wcześniej pozwolenia czasowego. Zgodnie z prawem, takie pojazdy nie są uznawane za uprawnione do poruszania się po drogach. W rezultacie, właściciel może zostać obciążony mandatem w wysokości do 5 000 zł oraz otrzymać zakaz eksploatacji pojazdu aż do momentu odebrania nowego dowodu rejestracyjnego.

W sytuacji, gdy w okolicy miejsca kontroli znajdzie się dostępne miejsce do parkowania, istnieje szansa, że funkcjonariusz pozwoli na pozostawienie pojazdu w tym miejscu. W przeciwnym razie, konieczne może okazać się odholowanie samochodu na lawetę, co generuje dodatkowe koszty dla kierowcy.

Zatrzymywanie dowodu rejestracyjnego przez funkcjonariuszy

Funkcjonariusze drogówki mają możliwość elektronicznego zatrzymywania dowodu rejestracyjnego w różnych sytuacjach, np. gdy pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego lub aktualnej polisy OC. Inne przyczyny to stwierdzenie potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również w przypadku pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadku.

Dodatkowo, dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska, takich jak brak katalizatora. Podstawą do zatrzymania dokumentu jest także niezgodność danych w rejestrze CEPiK z rzeczywistością.

W zależności od okoliczności, policja może pozwolić na korzystanie z pojazdu przez maksymalnie 7 dni lub zabronić jego dalszej eksploatacji do czasu wyeliminowania uchybień, które były przyczyną zatrzymania dowodu. Do odzyskania dokumentu nie jest wymagana wizyta w urzędzie – wystarczy poinformować odpowiednie organy o przeprowadzeniu niezbędnych napraw i pozytywnym wyniku badania technicznego.

Zmiany w przepisach

Warto również zaznaczyć, że przepisy dotyczące obowiązku posiadania przy sobie dokumentów pojazdu mogą ulec zmianie. Dlatego też, kierowcy powinni na bieżąco śledzić informacje na temat ewentualnych nowelizacji prawa, aby uniknąć nieprzyjemności podczas kontroli drogowej.

Podsumowanie

Brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej może skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 zł. Jednakże, w niektórych sytuacjach istnieje możliwość uniknięcia sankcji, jeśli dokument zostanie przedstawiony w wyznaczonym terminie. Kierowcy powinni zawsze pamiętać o zabieraniu ze sobą niezbędnych dokumentów, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Ponadto, zaleca się regularne śledzenie zmian w przepisach ruchu drogowego, aby być na bieżąco z obowiązującymi wymogami.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z brakiem dowodu rejestracyjnego, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Przeczytaj więcej – Prawo Karne

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. - zasady dziedziczenia   Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest istotnym aspektem funkcjonowania tej formy prawnej przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają ciągłość działalności spółki oraz ochronę interesów zarówno...