Dyskryminacja – Prawo Pracy Opole

Strona główna » Prawo Pracy » Dyskryminacja – Prawo Pracy Opole

Czym jest zjawisko dyskryminacji?

Polskie przepisy (zgodnie z regulacjami unijnymi) wyróżniają dwa rodzaje nierównego traktowania pracowników: dyskryminację bezpośrednią i pośrednią.

Każdy pracownik może doświadczyć dyskryminacji w swoim miejscu pracy. Niezależnie od tego jakiej jest płci, w jakim jest wieku, jaką religię wyznaje, jakiego koloru jest jego skóra oraz jakie ma poglądy polityczne. Należy pamiętać o tym, że w przepisach prawa jasno zaznaczone jest, że każde takie zachowanie jest kategorycznie zabronione. Jeśli ucierpiałeś z powodu takiego traktowania bądź znasz poszkodowanego, możesz złożyć pozew w sądzie. Pamiętaj, że żaden pracodawca lub współpracownik nie może sprawić, byś czuł się pomijany w pewnych kwestiach, tylko ze względu na wiek, płeć czy kolor skóry.

Niestety mimo jasno określonych praw i obowiązków w prawie pracy, dyskryminacja w miejscu zatrudnienia jest stale obecna. Dotyczyć może zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy, jaki osób na podstawie umowy zlecenie, czy osoby o dzieło.

Najczęstszymi przykładami dyskryminacji w pracy są te związane z wiekiem lub płcią danej osoby.

Czym jest dyskryminacja bezpośrednia?

Pracownik lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie, może być dyskryminowana bezpośrednio, ze względu na następujące cechy: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Równe traktowanie pracowników odnosi się zarówno do warunków zatrudnienia (tj. wynagrodzenia lub wyposażenia stanowiska pracy), jak również nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dyskryminacja bezpośrednia może przejawiać się m.in. kierowaniem oferty pracy jedynie do kobiet poniżej 30. roku życia, bądź odmówić awansu pracownikowi, który jest innego wyznania.

Czym jest dyskryminacja pośrednia?

Dyskryminacja pośrednia dotyczy określonej grupy pracowników charakteryzujących się daną cechą, jak płeć czy wiek. Przykładem jest nieumożliwianie samotnemu ojcu pracy w elastycznych godzinach, podczas gdy pozwala się na to matkom samotnie wychowującym dziecko.

Czego możesz żądać?

Masz prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę. Przepisy nie określają maksymalnej granicy odszkodowania, której może żądać pracownik, wszystko zależy od wysokości poniesionej szkody.

Jak pomagamy?

Wspieramy Klientów w negocjacjach z pracodawcami, gdy nie ma możliwości polubownego rozwiązania sporu, reprezentujemy naszych Klientów w sądach pracy. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i reprezentujemy Cię na każdej rozprawie.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

  Bądź na bieżąco

  Chcesz na bieżąco otrzymywać artykuły z ciekawostkami prawniczymi? Zostaw swój e-mail:

   Uzyskaj wycenę

   Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą.

   Skontaktuj się