Strona główna » Blog » Dyskryminacja w pracy

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Z dyskryminacją w pracy może spotkać się każdy, ponieważ to zachowanie opiera się przede wszystkim na nierównym traktowaniu poszczególnych pracowników ze względu na ich indywidualne cechy. Należy pamiętać o tym, że każdy pracownik, który spotkał się z niesprawiedliwym zachowaniem ze strony współpracowników lub przełożonych, ma prawo wstąpić na drogę sądową. 

Co to jest dyskryminacja – 2 rodzaje zachowań

Do podstawowych praw pracowniczych należy poszanowanie równości, a co za tym idzie, brak zachowań na tle dyskryminacyjnym w środowisku pracy. Idealny scenariusz zakłada, że każdy pracownik będzie wobec siebie uprzejmy i nie posunie się do nieuprzejmego traktowania drugiej osoby. Bywa jednak tak, że uprzedzenia biorą górę nad poszanowanie praw i dochodzi do dyskryminujących zachowań. Co wtedy zrobić? Czy można temu zapobiec? Jako kancelaria adwokacka dobrze wiemy jak pomóc Ci rozwiązać Twój problem. 

Co ważne, nierówne traktowanie oraz dyskryminacja w pracy, to jedno i to samo. Nie zawsze tak było, jednak nowelizacje w prawie pracy, pozwoliły na ujednolicenie obu problemów. 

Z przepisów dowiadujemy się, że obecnie wyróżnia się dwa rodzaje dyskryminacji. 

  1. Dyskryminacja bezpośrednia. 
  2. Dyskryminacja pośrednia. 

Pierwsza z nich odnosi się do negatywnych zachowań wobec takich cech jak :

  • płeć, 
  • wiek,
  • orientacja,
  • niepełnosprawność,
  • rasa,
  • wyznanie, 
  • religia.

Nieco trudniej jest scharakteryzować dyskryminację pośrednią, ponieważ odnosi się ona przede wszystkim do pewnych wymagań narzuconych jednej osobie lub całej grupie, ze względu na jej płeć, religię lub inne cechy uznawane za niepożądane. Dyskryminacja pośrednia, inaczej ukryta jest trudna do wykrycia i udowodnienia. 

Główną podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie dyskryminacji jest wykazanie zachowań, które są negatywne względem jakiegoś pracownika lub grupy pracowników, 

Przepis w prawie pracy mówiący o dyskryminacji to artykuł 11 Kodeksu Pracy. 

Prawo Pracy Prawnik 

Jeśli mamy do czynienia z zachowaniami na tle dyskryminacyjnym, warto zastanowić się nad pomocą prawną, dzięki której będziemy mogli dochodzić swoich praw przed sądem. Do najczęstszych zadośćuczynień należy przyznanie odszkodowania lub przywrócenie do pracy. 

Co ważne, pracownik nie musi udowadniać, że doszło do dyskryminacji, ponieważ ciężar dowodu przeniesiony jest całkowicie na pracodawcę. Oznacza to, że to on musi wykazać, że taka sytuacja nie miała miejsca. Pokrzywdzony pracownik ma prawo również złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Kwota odszkodowania za wyrządzone krzywdy nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. 

Molestowanie jako forma dyskryminacji 

Pomiędzy dyskryminacją ze względu na płeć, a molestowaniem, można postawić znak równości. Sprawcą może być zarówno pracownik jak i pracodawca. Za molestowanie uważa się każde niepożądane zachowanie na tle seksualnym, odnoszące się do płci pracownika oraz gesty, czy słowa skierowane w jego stronę. Oprócz tego, mogą to być również uwagi dotyczące jego wyglądu. 

Byłeś świadkiem lub sam stałeś się ofiarą dyskryminującego zachowania? Skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Pracy

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Pracy

Co grozi za porzucenie pracy

Co grozi za porzucenie pracy

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPowodów, dla których chcemy odejść z pracy jest wiele. Może to być niezadowalająca wypłata, złe traktowanie przez zwierzchników, zbyt duży nakład obowiązków lub za daleka droga droga do...

Badanie trzeźwości pracownika – kiedy można przeprowadzić

Badanie trzeźwości pracownika – kiedy można przeprowadzić

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciNiezależnie od tego na jakim stanowisku pracownik wykonuje swoją pracę powinna ona być wypełniona w sposób poprawny i rzetelny oraz zgodny z poleceniami pracodawcy. Niestety nie będzie to...