Wypadki przy pracy – Prawo Pracy Opole

Strona główna » Prawo Pracy » Wypadki przy pracy – Prawo Pracy Opole

Wypadki przy pracy są zdarzeniami, z którymi musi się liczyć każdy pracodawca oraz każdy pracownik, niezależnie od charakteru pracy. Najważniejsze informacje o tym jak zredukować wszelkiego rodzaju zagrożenia znajdziemy w przepisach BHP. Dotyczą one zarówno pracownika jak i pracodawcy. Niestety nie zawsze udaje się wyeliminować niebezpieczeństwo. Co zrobić, gdy wypadek przy pracy wydarzy się w Tobie lub w Twoim zakładzie?

Wypadki przy pracy – definicja

Żeby zrozumieć istotę wypadku przy pracy należy znać jego definicję, która zawarta jest w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.)

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Jak zgłosić wypadek przy pracy  

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy na pracodawcy spoczywają liczne obowiązki proceduralne. Należy do nich:

  1. powołanie zespołu powypadkowego, 
  2. zbadanie okoliczności wypadku, 
  3. stwierdzenie, czy wypadek miał związek z pracą,
  4. zebranie dowodów. 

Bardzo często jednak zespół powypadkowy w swoich działaniach popełnia dużo błędów, ze stratą zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Do 14 dni zespół powinien sporządzić dokumentację powypadkową, tj. protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Poszkodowany ma prawo wniesienia swoich zastrzeżeń.

W przypadku, gdy zespół powypadkowy uzna, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, poszkodowany pracownik ma możliwość wniesienia pozwu do sądu o ustalenie, że było inaczej. Jeśli zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, pracownik może domagać się odpowiedniego świadczenia z ZUS. Jeśli natomiast pracodawca ponosi odpowiedzialność za zaistniały wypadek, pracownik może domagać się od niego dodatkowego odszkodowania.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko wtedy, kiedy można mu przypisać winę. Może też ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dotyczy to podmiotów prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności).

Jak pomagamy?

Każda sprawa jest inna i każdą należy starannie przeanalizować. Na spotkaniu z nami jesteś szczegółowo informowany o tym, jakie są szanse w Twojej sprawie oraz jakie są zasady naszego działania. Prowadzimy Cię „za rękę” informując na bieżąco o tym, co się w sprawie dzieje. Wysyłamy Ci pisma, a przed rozprawą porozmawiamy, by Cię uspokoić i przygotować. 

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.