Odszkodowania – Prawo Pracy Opole

Strona główna » Prawo Pracy » Odszkodowania – Prawo Pracy Opole

Pracownikowi na podstawie przepisów prawa pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie jako rekompensata finansowa. Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w tym zakresie. 

Wypadek w pracy

Wypadek może przydarzyć się każdemu, jednak musi on wykazywać pewne cechy, tak by zostać zakwalifikowany przez prawo pracy jako wypadek w pracy:

 1. Jest to zdarzenie nagłe.
 2. Wywołane zostało przyczyną zewnętrzną.
 3. Wypadek spowodował conajmniej uraz.
 4. Całe zdarzenie nastąpiło w związku z pracą.

Wypadki w pracy możemy podzielić na:

 • śmiertelne,
 • ciężkie (np. utrata wzroku, czy też niezdolność do dalszej pracy),
 • lekkie (kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie),
 • zbiorowe (w wyniku tego samego zdarzenia, wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby).

Odszkodowania – świadczenia

W momencie, gdy uległeś wypadkowi w trakcie pracy mogą przysługiwać Ci różne świadczenia. Do tych najważniejszych zaliczyć można:

 • zasiłek chorobowy w wysokości Twojej pensji brutto,
 • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości Twojej pensji brutto,
 • jednorazowe odszkodowanie o przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która nie może pracować po wypadku,
 • dodatek do renty rodzinnej może dostać osoba, która straciła oboje rodziców w wypadku,
 • dodatek pielęgnacyjny przysługuje uprawnionemu do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Odszkodowanie – prawnik

Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie uzyskiwania odszkodowania od nieuczciwych pracodawców, związanych z  dyskryminacją, mobbingiem oraz bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę.  Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, jak również za wydanie niewłaściwego lub nieterminowe wydanie świadectwa pracy.

Oferujemy pomoc w dochodzeniu odpraw pieniężnych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jak również w uzyskaniu wielu innych świadczeń należnych pracownikowi na podstawie przepisów prawa pracy.

Jak pomagamy?

Wspieramy Klientów w negocjacjach z pracodawcami, doradzamy, w jakiej wysokości i kiedy przysługują pracownikom odszkodowania związane z umowami o pracę. Gdy nie ma możliwości polubownego rozwiązania sporu, reprezentujemy naszych Klientów w sądach pracy. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i reprezentujemy Cię na każdej rozprawie.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.