Zadłużenia – Prawo Cywilne Opole

Strona główna » Prawo Cywilne » Zadłużenia – Prawo Cywilne Opole

Masz długi? Otrzymałeś z Sądu pozew o zapłatę bądź nakaz zapłaty? Może już teraz wiesz, że nie będziesz w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki lub kredytu? Możliwe, że otrzymałeś od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i zajęciu wynagrodzenia? Przykładów jest wiele. Jako prawnicy pomagamy w szeroko pojętym oddłużaniu. Podejdziemy do Twojego zadłużenia bardzo indywidualnie. 

Zadłużenie – jak wygląda jego droga prawna

Wyróżniamy trzy etapy zadłużenia:

  1. etap przedsądowy,
  2. etap sądowy,
  3. postępowanie egzekucyjne.
  • Etap przedsądowy – zadłużenia

Sprawa nie trafiła jeszcze do Sądu. Otrzymałeś wezwanie do zapłaty bądź spóźniasz się z pierwszą ratą kredytu. Jak możemy Ci pomóc Przede wszystkim dokonujemy analizy, czy faktycznie musisz zapłacić swoje zadłużenia. Sprawdzamy m.in. ważność zawartej przez Ciebie umowy czy kwestii przedawnienia roszczenia. Jeżeli już ustalimy, że druga strona ma podstawy aby żądać od ciebie zapłaty, wówczas podejmujemy się negocjacji zadłużenia. Jeżeli w trakcie negocjacji dojdziemy do porozumienia z Twoim wierzycielem, staramy się wypracować dla Ciebie możliwie jak najlepszą ugodę. Jeżeli negocjacje okażą się bezcelowe, gdyż wierzyciel nie będzie chciał polubownie załatwić sprawy, wówczas wstąpimy na drogę procesu sądowego.

  • Sądowy etap – zadłużenia

Naszym zadaniem jest pomóc Ci zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Przygotowujemy odpowiedzi na pisma procesowe drugiej strony. Odpowiadamy na pozew, składamy zarzuty bądź sprzeciw od nakazu zapłaty. Reprezentujemy Cię na każdej rozprawie.

  • Etap egzekucyjny – zadłużenia

Egzekucja komornicza jest zazwyczaj ostatnim z etapów oddłużania. Niestety, w naszej praktyce jest to często początek. Nierzadko dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego nasz Klient dowiaduje się o swoim zadłużeniu, gdyż dostaje niespodziewanie informację od swojego pracodawcy, iż część wynagrodzenia została zajęta przez komornika.

Pomoc w oddłużaniu

Oferujemy pomoc prawną, niezależnie od etapu, w którym się znajdujesz.

Wniosek o upadłość konsumencką – zadłużenie

Jeżeli Twoje długi są tak wysokie, że nie ma najmniejszej szansy na ich spłatę, wówczas pomagamy Ci składając wniosek o upadłość konsumencką – jest co coraz bardziej popularny sposób wychodzenia z długów i rozpoczęcia „nowego życia” już bez obciążeń finansowych.

Jak możemy Ci pomóc?

W pierwszej kolejności, sprawdzamy czy faktycznie są podstawy do prowadzenia egzekucji. Weryfikujemy możliwość wstrzymania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Składamy skargi na czynności komornika. Przede wszystkim czuwamy czy postępowanie przebiega prawidłowo.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.