Rejestracja spółek – Obsługa Prawna Firm Opole

Strona główna » Obsługa Prawna Firm » Rejestracja spółek – Obsługa Prawna Firm Opole

Oferujemy pomoc prawną w zakresie zakładania i rejestracji spółek cywilnych oraz wszystkich typów spółek handlowych (tj. jawnych, partnerskich, akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością). Pomożemy wybrać rodzaj spółki najbardziej dopasowany do prowadzonej przez Ciebie działalności.

Rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o wpis można złożyć w sądzie osobiście, bądź przesłać pocztą. Można też skorzystać z drogi elektronicznej. Złożenie wniosku przez Internet możliwe jest jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. Wnioski wraz z załącznikami muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Podpisem takim muszą być opatrzone także dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS.

Wymienione tutaj wymagania formalne sprawiają, że tradycyjna forma składania wniosków jest bardziej popularna. Można w dalszym ciągu składać papierowe wnioski do KRS. Wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców drogą elektroniczną ma nastąpić dopiero z dniem 1 marca 2021.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców – co należy dołączyć

Niezbędnymi dokumentami, które muszą stanowić załączniki do wniosku, są:

  • umowa;
  • oświadczenie osób reprezentujących spółkę, obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń (wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi, albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki);
  • dokument o powołaniu członków zarządu spółki (dotyczy to spółki z o.o., akcyjnej i partnerskiej, o ile ustanowiono w niej zarząd), ewentualnie pozostałych organów, a ponadto na osobnej kartce nazwiska, imiona i adresy członków zarządu;
  • wykaz wspólników wraz z ich adresami;
  • w spółce kapitałowej listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu;
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału (dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej);nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (akcjonariusza) w przypadku jednoosobowej spółki z o.o., bądź akcyjnej na osobnej kartce.

Dokumenty dołączone do wniosku o wpis do KRS muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Jak pomagamy?

W szczególności:

  • przygotujemy umowę spółki;
  • zapewnimy towarzystwo prawnika podczas podpisywania aktu notarialnego obejmującego umowę spółki (dla spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej);
  • przygotujemy całą dokumentację niezbędną do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • na późniejszym etapie działalności spółki, oferujemy pomoc w rejestracji wszelkich zmian dotyczących spółki.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.