Strona główna » Blog » Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą? W czasie epidemii koronawirusa powodującej problemy wielu firm to pytanie może się pojawiać w głowach coraz częściej.

Tzw. tarcza antykryzysowa dla bardzo wielu przedsiębiorców okaże się niewystarczająca. Dla wielu z nich jedyną szansą na przetrwanie kryzysu może się okazać zawieszenie działalności gospodarczej. Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą i dlaczego?

Zawiesić działalność może każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność jednoosobowo, czy jest wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) czy w spółce z o.o. lub akcyjnej.

Jednakże żeby zawiesić działalność nie można zatrudniać pracowników. Chodzi tu o osoby zatrudnione na umowie o pracę, na podstawie powołania, mianowania, wyboru. Nie dotyczy to osób zatrudnionych na umowie o dzieło/zlecenia.

Można zawiesić działalność na dowolnie długi okres, ale przynajmniej na 30 dni.

 

 

Korzyści z zawieszenia działalności

 

Najważniejsza korzyść w okresie zawieszenia to zwolnienie ze składek ZUS czy opłacania podatku dochodowego – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT. Nie możesz jednak osiągać przychodów w związku z działalnością. Nie możesz również prowadzić działalności

O tym, czym jest działalność gospodarcza, przeczytasz tutaj.

 

 

Jakie czynności można dokonywać w czasie zawieszenia?

 

Nie oznacza to jednak, że w czasie zawieszenia działalności nie możesz ponosić kosztów, jak np. wynajmu biura czy opłacania leasingu. Możesz, a nawet powinieneś opłacać bieżące zobowiązania.

Jeśli natomiast właściciel firmy jest niewypłacalny i nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań, to powinien złożyć wniosek o upadłość gospodarczą.

Przedsiębiorca może także dokonywać takie czynności, które mają pozwolić mu na zachowanie źródła przychodu i możliwy powrót do prowadzenia działalności w przyszłości, po okresie zawieszenia. Nie ma więc przeszkód ku temu, ażeby przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności dochodził swoich należności, łącznie z wytoczeniem sprawy w sądzie.

W czasie zawieszenia przedsiębiorca może też wykazywać przychody, które wynikają z okresu kiedy jeszcze firma “normalnie” funkcjonowała (należność powstała przed momentem zawieszenia).

Właściciel firmy ma także możliwość sprzedawania majątku – środków trwałych należących do firmy i wyposażenia.

Obowiązek zapłaty podatku powstaje dopiero po wznowieniu działalności albo po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei w czasie zawieszonej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Musi jednak złożyć roczne zeznanie i rozliczyć się z podatku za poprzedni rok.

Z tego powodu trzeba wciąż prowadzić księgowość.

 

 

Czy można podjąć inną pracę w czasie zawieszenia firmy?

 

Osoba, która zawiesił swoją działalność, może jednak pracować na podstawie umowy zlecenia, ale tylko wówczas, gdy zakres świadczonych przez niego usług nie pokrywa się z tymi, które świadczył w ramach działalności gospodarczej. Z kolei nie dotyczy to umowy o pracę i w takiej sytuacji można umowę o pracę podpisać bez przeszkód.

Musisz jednak pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym – ustaje ono z upływem 30 dni od dnia opłacenia ostatniej składki. Rozwiązaniem jest np. zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie tylko tej składki lub dopisanie się do ubezpieczenia członka rodziny. Możesz też zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

 

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

 

Jednoosobowy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą przez internet w CEIDG. Informacja ta zostanie przekazana do ZUS i US. Nie ma więc potrzeby składać jakichkolwiek deklaracji do tych instytucji – chyba że zawieszasz działalność z powodu opieki nad dzieckiem.

Ważne! W przypadku spółki cywilnej zawieszenia mogą dokonać tylko wszyscy wspólnicy.

W przypadku spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) decyzję o zawieszeniu podejmują wspólnicy, a w przypadku spółek z o.o. oraz akcyjnych – zarząd. Decyzja musi być podjęta jednomyślnie, a następnie złożyć do KRS odpowiedni wniosek. Trzeba również dokonać odpowiednich zgłoszeń do US i ZUS.

 

Masz pytania albo problemy w swojej firmie? Skontaktuj się z nami.

 

 

Przedsiębiorca jak konsument – zmiany 2021 r.

Przedsiębiorca jak konsument - zmiany 2021 r.Do tej pory jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy dokonywali zakupu towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności, nie mogli korzystać z takich uprawnień jak konsumenci. Od stycznia 2021 r. to się...

Sprzedać czy zlikwidować spółkę z o.o.?

  Lepiej sprzedać czy zlikwidować spółkę z o.o.?   Niezależnie od tego jaką formę działalności gospodarczej prowadzisz, zapewne nie raz zastanawiałeś się nad jej dalszym sensem i przyszłością. Czas kryzysu wymaga podejmowania trudnych decyzji. Czasami najlepszym...

Darmowa prenumerata!Wpisz swojego maila, a dostaniesz od nas informację o nowych artykułach!