Warunkowe zwolnienie – Prawo Karne Opole

Strona główna » Prawo Karne » Warunkowe zwolnienie – Prawo Karne Opole

Warunkowe zwolnienie przedterminowe – czym jest

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem może skorzystać z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia przewidzianego przez polskie prawo karne.

Tak też, skazany może zostać warunkowo zwolniony z obowiązku odbycia reszty kary, jeżeli będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Sąd, wydając decyzję, kieruje się różnymi kryteriami. Przede wszystkim bierze pod uwagę:

  • postawę sprawcy,
  • właściwości i warunki osobiste,
  • okoliczności popełnienia przestępstwa,
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Warunkowe zwolnienie – kto może z niego skorzystać

Z reguły można się o to ubiegać po odbyciu co najmniej połowy kary, poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami. Jedną z nich jest recydywa. W przypadku recydywy podstawowej, warunkowe zwolnienie można zastosować po odbyciu co najmniej 2/3 kary, natomiast w przypadku recydywy wielokrotnej po odbyciu co najmniej ¾ kary. Ten sam wymóg stosuje się do osób, które z czynu zabronionego uczyniły sobie stałe źródło dochodów, popełniły przestępstwo w zorganizowanej grupie lub o charakterze terrorystycznym.

Jeszcze inną sytuacją jest skazanie na karę 25 lat pozbawienia wolności, gdzie można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary. Natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Czy skazany, który skorzystał z warunkowego przedterminowego zwolnienia poddany jest próbie?

Osoba przedterminowo zwolniona z kary pozbawienia wolności znajduje się w okresie próbnym, który co do zasady (poza pewnymi wyjątkami) nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy warunkowe zwolnienie nie zostało odwołane, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Jak pomagamy?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz starannego przeanalizowania. Sporządzamy w Twoim imieniu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności oraz reprezentujemy Cię w sądzie. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy Cię, co się w sprawie dzieje.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.