Strona główna » Blog » Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Za każde przewinienie należy się kara. To ile będzie ona wynosiła zależy przede wszystkim od decyzji sądu, a ta podejmowana jest na podstawie kodeksu karnego. Do głównych konsekwencji prawnych zaliczyć można: grzywnę, karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności, a także dożywotnie pozbawienie wolności. Czas trwania kary pozbawienia wolności ustalany jest zarówno w latach, jak i miesiącach. Najkrócej okres ten może trwać 1 miesiąc, najdłużej 15 lat. Bywają jednak przypadki, gdy sąd orzeka karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jest to wówczas tak zwany czas próby. Czym on jest? Czy w takiej sytuacji można całkowicie uniknąć pobytu w więzieniu? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. 

Czym jest wyrok w zawieszeniu? 

Według obowiązującego prawa, kara pozbawienia wolności może zostać warunkowo zawieszona, ze względu na czas próby. Jeśli sąd ma podjąć taką decyzję, musi zostać spełnionych kilka warunków. 

Wyrok w zawieszeniu może zostać ogłoszony jedynie w momencie, gdy:

 •  kara pozbawienia wolności nie przekracza roku,
 • sprawca nie był wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności, 
 • sąd uważa, że wyrok w zawieszeniu jest dostateczną karą dla skazanego, który nie powróci do danego przestępstwa. 

Oznacza to, że wyrok skazujący musi zapaść, jednak dzięki uznaniu kary za zwieszoną na określony czas, skazany ma szansę na poprawę swojej sytuacji. Na taką decyzję sądu wpływ mają różne czynniki:

 • postawa sprawcy, 
 • okoliczności popełnienia przestępstwa, 
 • warunki osobiste sprawcy, 
 • dotychczasowy sposób życia sprawcy, 
 • zachowanie po popełnieniu przestępstwa. 

Okres próby 

Okres próby zazwyczaj wynosi od roku do 3 lat. Inaczej sprawa wygląda w momencie, gdy sprawcą jest osoba niepełnoletnia lub przewinie to przemoc wobec osoby wspólnie zamieszkującej. Wówczas czas przebywania na okresie próby wynosić może od 2 do 5 lat. 

Należy pamiętać, że wyrok w zawieszeniu na okres próby jest przywilejem dającym sprawcy szansę na poprawę. Jest to również działanie prewencyjne związane z obawą, że przebywając w zakładzie karnym, sprawca mógłby zejść na złą drogę i popełnić kolejne przestępstwo. Podczas przebywaniu na okresie próby, sąd ma prawo nałożyć na sprawcę określone obowiązki. 

Obowiązki nałożone przez sąd

Podczas okresu próby zostaje sprawdzone zachowanie sprawcy oraz jego ewentualne chęci popełnienia kolejnego przestępstwa. I chociaż nie został on skazany na pozbawienie wolności, musi pamiętać o obowiązujących konsekwencjach i obowiązkach. 

Zaliczyć do nich można:

 • przeproszenie pokrzywdzonego, 
 • wykonywanie pracy zarobkowej, przygotowania się do zawodu lub nauki, 
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, 
 • poddanie się terapii uzależnień, jeśli takowe występują, 
 • poddanie się psychoterapii lub psychoedukacji, 
 • opuszczenie lokalu, jeśli sprawca zajmował go wspólnie z pokrzywdzonym, 
 • więcej.

Obowiązków, które sąd może nałożyć na sprawcę jest zdecydowanie więcej. Wszystko zależy przede wszystkim od przestępstwa oraz sytuacji jaka doprowadziła do tego. Decyzja ta jest podejmowana przez sąd na podstawie swoich przekonań oraz wcześniej wymienionych zależnych. Liczba obowiązków również może być różna i uzależniona od typu przewinienia. 

Jak uzyskać warunkowe zawieszenie kary?

Kodeks karny ma nie tylko na celu skuteczne ukaranie skazanego, ale również, jeśli zachodzą takie przesłanki, sprawić, by nie trafił on do więzienia. Jakie warunki należy spełnić, aby sąd mógł zdecydować o zawieszeniu? O tym przeczytasz poniżej:

 1. Ogłoszona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku. 
 2. Sprawca musi być osobą niekaraną. 
 3. Istnieją przesłanki merytoryczne przemawiające za przyznaniem oskarżonemu okresu próby. 

Zadanie sądu nie jest proste, ponieważ to na podstawie swoich własnych przekonań oraz analizy akt, przesłuchania oskarżonego oraz wywiadu środowiskowego, musi zadecydować czy okres próby będzie wystarczającą karą, pozwalającą na zrozumienie swoich błędów.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skutecznego i dobrego adwokata, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Kancelaria Adwokacka Opole.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Karne

Działanie na szkodę spółki z o.o. – art 296 KK

Działanie na szkodę spółki z o.o. – art 296 KK

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci Zarzut działania na szkodę spółki z o.o. jest częstym pytaniem, które zadają nam klienci. Trudno się nie dziwić, bo każda poważniejsza decyzja może prowadzić do odpowiedzialności...

Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?

Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciWybór odpowiedniej formy prawnej dla przedsiębiorstwa to jedno z kluczowych zadań, z jakimi muszą zmierzyć się przyszli przedsiębiorcy. W Polsce najpopularniejsze formy to spółka...