Odroczenie wykonania kary – Prawo Karne Opole

Strona główna » Prawo Karne » Odroczenie wykonania kary – Prawo Karne Opole

Wydanie wyroku skazującego to nie ostatni etap postępowania karnego. Na etapie wykonawczym skazany również posiada szereg uprawnień, a w tym m.in. może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary.

Odroczenie kary

Odroczenie wykonania kary dotyczy nie tylko kary pozbawienia wolności, ale też ograniczenia wolności. Grzywna z kolei może być rozłożona na raty. Przesłanką udzielenia skazanemu każdej z powyższych ulg jest spowodowanie dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkich skutków natychmiastowym wykonaniem kary. Karę grzywny sąd rozłożyć może na raty, których spłata nie przekracza roku, a w szczególnych przypadkach – na okres do 3 lat. Karę ograniczenia wolności można odroczyć na okres 6 miesięcy.

Kara pozbawienia wolności

W przypadku kary pozbawienia wolności wskazano dodatkową przesłankę jej odroczenia, jaką jest stan zdrowia skazanego. Choroba psychiczna lub inna ciężka choroba może bowiem uniemożliwić natychmiastowe wykonania tej kary, ponieważ umieszczenie takiej osoby w zakładzie karnym może spowodować zagrożenie jej zdrowia lub życia. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności następuje na okres do 1 roku (wyjątkiem jest odroczenie w stosunku do kobiety ciężarnej oraz osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem – w takich przypadkach odroczenie może nastąpić na okres 3 lat po urodzeniu dziecka). Kolejną przesłanką odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest przepełnienie zakładów karnych. Dotyczy jednak tylko kar niskich, tj. do 1 roku.

Sporządzenie prawidłowego wniosku, zebranie odpowiedniego materiału dowodowego oraz znajomość orzecznictwa w przypadkach opisanych powyżej ma szczególne znaczenie. Należy bowiem pamiętać, że odroczenie wykonania kary traktowane jest jako wyjątek od reguły, więc dobre umotywowanie wniosku oraz udokumentowanie sytuacji skazanego jest kluczowe.

Jak pomagamy?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz starannego przeanalizowania. Sporządzamy w Twoim imieniu wniosek oraz reprezentujemy Cię w sądzie. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy Cię, co dzieje się w sprawie

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.