Strona główna » Blog » Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla przedsiębiorstwa to jedno z kluczowych zadań, z jakimi muszą zmierzyć się przyszli przedsiębiorcy. W Polsce najpopularniejsze formy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) oraz nowo wprowadzona prosta spółka akcyjna (PSA).

Obie mają swoje zalety i wady, które warto dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo obu formom prawnym, porównując je pod kątem różnych aspektów, takich jak procedura założenia, kapitał zakładowy, odpowiedzialność, zarządzanie oraz koszty. Tak, żebyś mógł sam zdecydować: spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?

 

 

Procedura założenia spółki z o.o. i prostej spółki akcyjnej

 

Prosta spółka akcyjna (PSA)

 

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w lipcu 2021 roku jako odpowiedź na potrzeby startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Założenie prostej spółki akcyjnej jest stosunkowo proste i szybkie.

1. Rejestracja online: Możliwość rejestracji za pośrednictwem internetu, co znacząco skraca czas potrzebny na założenie spółki.

2. Umowa spółki: Wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego lub w postaci elektronicznej przy użyciu wzorca umowy dostępnego w systemie S24. Jednak jest to nowość w polskim systemie prawnym, dlatego nie zawsze sądy sobie radzą z takimi formami.

3. Kapitał zakładowy: Minimalny kapitał zakładowy to tylko 1 złoty, co czyni PSA bardzo atrakcyjną opcją dla młodych przedsiębiorstw.

 

Spółka z o.o.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma prawna działalności gospodarczej w Polsce. Proces jej założenia jest nieco bardziej skomplikowany niż w przypadku PSA, ale również stosunkowo prosty. W dodatku wszyscy ją dobrze znają – zarówno prawnicy, jak i sądy. Dlatego można stosunkowo łatwo ją dopasować do każdego rodzaju działalności.

1. Rejestracja online lub notarialna: Możliwość rejestracji przez internet (system S24) lub tradycyjnie, przez akt notarialny.

2. Umowa spółki: Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, chyba że korzysta się z wzorca umowy dostępnego online w S24. Wzorzec ten jednak jest stosunkowo mało elastyczny.

3. Kapitał zakładowy: Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych, co może stanowić pewną barierę dla początkujących przedsiębiorców.

 

Zobacz: Czy warto przekształcić JDG w spółkę z o.o.?

 

 

Kapitał zakładowy i finansowanie

 

Prosta spółka akcyjna (PSA)

 

Minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej wynosi 1 złoty, co jest jedną z największych zalet tej formy prawnej. Dodatkowo, PSA umożliwia elastyczne zarządzanie kapitałem.

1. Elastyczność finansowania: Możliwość wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym świadczenia pracy lub usług, co jest korzystne dla startupów technologicznych.

2. Łatwość emisji akcji: Prosta procedura emisji akcji, co umożliwia szybkie pozyskanie kapitału od inwestorów.

 

Spółka z o.o.

 

Kapitał zakładowy Spółki z o.o. wynosi co najmniej 5 000 złotych, co może być wyzwaniem dla małych firm i startupów.

1. Wkłady pieniężne i niepieniężne: Wkłady mogą mieć zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, ale świadczenie pracy lub usług nie może być wkładem.

2. Udziały: Emisja nowych udziałów wymaga zmiany umowy spółki, co jest bardziej czasochłonne i kosztowne.

 

 

Odpowiedzialność

 

Prosta spółka akcyjna (PSA)

 

W PSA akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki, co oznacza, że ich ryzyko ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału.

Odpowiedzialność zarządu: Członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku braku terminowego zgłoszenia wniosku o upadłość.

 

Spółka z o.o.

 

W Spółce z o.o. wspólnicy również nie ponoszą odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, jednak członkowie zarządu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego zarządzania.

Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu: W przypadku niewłaściwego zarządzania spółką, członkowie zarządu mogą być zobowiązani do pokrycia zobowiązań spółki z własnego majątku (np. nieterminowe złożenie wniosku o upadłość).

 

Zobacz: Sprzedać czy zlikwidować spółkę z o.o.?

 

 

Zarządzanie

 

Prosta spółka akcyjna (PSA)

 

PSA oferuje większą elastyczność w zakresie zarządzania spółką, co jest jedną z jej największych zalet.

1. Rada dyrektorów: Możliwość powołania rady dyrektorów zamiast tradycyjnego zarządu, co może uprościć proces decyzyjny.

2. Brak obligatoryjnej rady nadzorczej: Rada nadzorcza nie jest obowiązkowa, chyba że liczba akcjonariuszy przekracza określoną liczbę.

 

Spółka z o.o.

 

W Spółce z o.o. zarządzanie jest bardziej sformalizowane i mniej elastyczne.

1. Zarząd: Obowiązkowe powołanie zarządu spółki, który prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna: Wymagana jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeśli kapitał zakładowy przekracza 500 000 złotych, a liczba wspólników przekracza 25.

 

Zobacz: Odpowiedzialność członka zarządu za długi

 

Koszty i opłaty

 

Prosta spółka akcyjna (PSA)

 

Koszty założenia i prowadzenia PSA są niższe w porównaniu do Spółki z o.o.

1. Opłaty rejestracyjne: Niższe opłaty rejestracyjne w przypadku korzystania z systemu S24.

2. Koszty notarialne: Możliwość uniknięcia kosztów notarialnych przy korzystaniu z wzorca umowy.

 

Spółka z o.o.

 

Koszty założenia spółki z o.o. są wyższe, głównie ze względu na wymóg wyższego kapitału zakładowego oraz opłaty notarialne.

1. Opłaty rejestracyjne: Wyższe opłaty rejestracyjne w przypadku tradycyjnej rejestracji notarialnej.

2. Koszty notarialne: Konieczność poniesienia kosztów notarialnych przy sporządzaniu umowy spółki.

 

Którą formę wybrać?

 

Wybór między prostą spółką akcyjną a spółką z o.o. zależy od specyficznych potrzeb i planów przedsiębiorcy. PSA jest bardziej elastyczna i mniej kosztowna w początkowej fazie działalności, co czyni ją atrakcyjną opcją dla startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Z kolei spółka z o.o. oferuje bardziej ugruntowane i tradycyjne rozwiązania, co może być korzystne dla bardziej konserwatywnych przedsiębiorców.

 

 

Podsumowanie

 

Decyzja o wyborze formy prawnej dla przedsiębiorstwa jest kluczowa i wymaga dokładnej analizy. Prosta spółka akcyjna i spółka z o.o. mają swoje unikalne cechy i korzyści, które mogą być lepiej dopasowane do różnych typów działalności gospodarczej.

Przyszli przedsiębiorcy powinni dokładnie przemyśleć swoje potrzeby, planowany model biznesowy oraz możliwości finansowe, aby dokonać najlepszego wyboru.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji, skontaktuj się z nami: biuro@slmadwokaci.pl.

Prowadzimy sprawy w całej Polsce.

Spotkania również w formie wideokonferencji.