Strona główna » Blog » Co to jest najem okazjonalny? Komu się opłaca?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Umowy najmu można zawierać na czas określony lub nieokreślony, a ich charakter w głównej mierze zależy od potrzeb wynajmującego oraz najemcy. W przypadku tych pierwszych, jednym z najchętniej wybieranych dokumentów jest właśnie najem okazjonalny. Dlaczego? Czym to ustalenie różni się od pozostałych umów o wynajem? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie. 

Wynajem okazjonalny – umowa

Umowa o najem okazjonalny zawierana jest na czas określony, ze wskazaniem, że nie może być ona dłuższa niż 10 lat. Co ważne, tego typu ustalenia dotyczą jedynie wynajęcia lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest osoba nie zajmująca się prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze wynajmu mieszkań i innych lokali. 

Dokument ten zapewnia wynajmującemu szereg zabezpieczeń, które nie obowiązują w przypadku standardowej umowy. Ustalenia zawarte w umowie najmu okazjonalnego powinny zostać zawarte w obecności notariusza. Kolejnym wymogiem jest również wskazanie w dokumencie innego miejsca zamieszkania, w którym będzie przebywać najemca, po rozwiązaniu umowy. To oświadczenie musi zostać potwierdzone przez właściciela wytypowanego lokalu. 

Po stronie wynajmującego leży zgłoszenie do urzędu skarbowego tejże umowy, nie później niż 14 dni od jej podpisania. Jeśli tego nie zrobi, dokument będzie traktowany jako standardowa umowa najmu mieszkania. Oznacza to, że od tej pory będą obowiązywać typowe przepisy kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego 

Podpisując umowę najmu okazjonalnego, najemca oraz wynajmujący powinni zdawać sobie sprawę z tego, że każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jest on liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono dokument. 

Oznacza to, że jeśli wypowiedzenie złożyliśmy 13 kwietnia, okres wypowiedzenia liczy się od 30 kwietnia i trwa do końca maja.

Nie tylko najemca może wypowiedzieć umowę. Również właściciela mieszkania, który uważa, że jego lokal nie jest użytkowany w sposób właściwy, ma prawo pożegnać się z nieuczciwym lokatorem. W jakich przypadkach jest to możliwe? 

  1. Najemca użytkuje mieszkanie w sposób niezgodny z umową, a jego działania powodują szkody w lokalu. Mimo otrzymania pisemnego upomnienia, kontynuuje swoje działania.
  2. Opłaty oraz czynsz nie zostały uregulowane przez okres 3 płatności. Po tym jak został pisemnie poinformowany o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz wyznaczeniu dodatkowego miesiąca na spłacenie zaległości, nic z tym nie zrobił. 
  3. Najemca wynajął lub podnajął mieszkanie lub jego część bez wiedzy i zgody właściciela. 
  4. Najemca w trakcie trwania umowy stracił możliwość przeprowadzenia się do zastępczego lokalu w przypadku wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy i nie poinformował o tym wynajmującego oraz nie wskazał w oświadczeniu nowego adresu. 

Pamiętaj, że jeśli jesteś najemcą, nie musisz się obawiać działań niezgodnych z literą prawa, ponieważ umowa najmu okazjonalnego chroni również prawa lokatorów. Wypowiedzenie wynajmu musi być powiązane z wcześniej przytoczonymi przez nas punktami. Dopiero w momencie spełnienia jednego z warunków, można rozpocząć proces eksmisji. 

Najem okazjonalny mieszkania, czy się opłaca? 

Tego typu umowa nie jest najprostszym rozwiązaniem, jednak z pewnością najbardziej korzystnym dla każdej ze stron. Dzięki temu dokumentowi zarówno najemca jak i wynajmujący mogą mieć pewność, że ich prawa i obowiązki są jasno określone, a przy tym chronione. Chociaż to ustalenie oznacza kilka dodatkowych dokumentów oraz wizytę u notariusza, to w ostatecznym rozrachunku wynika z niego spokój o swoje mienie i pewność, że z dnia na dzień właściciel nie wypowie nam umowy. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z nieodpowiedzialnym lokatorem lub właścicielem mieszkania, które wynajmujesz – skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Nieruchomości