Strona główna » Blog » Brak księgi wieczystej nieruchomości

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Podczas nabywania nieruchomości, bardzo ważne jest sprawdzenie, czy posiada ona księgę wieczystą, ponieważ jej brak może oznaczać dla nowego właściciela wiele nieprzyjemności. Jakich? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. 

Księga Wieczysta, kilka słów wstępu

Za Księgę Wieczystą uznaje się dokument określający wszystkie ważne parametry nieruchomości. Zawarte są w niej najważniejsze informacje, czyli te dotyczące właścicieli, pełnomocników, hipotek oraz historii transakcji. 

6 lipca 1982 roku powstała ustawa “O księgach wieczystych i hipotece”, która miała na celu zachęcić posiadaczy nieruchomości do wpisywania swoich dóbr do rejestru, by sukcesywnie obejmować księgami wieczystymi wszystkie nieruchomości. 

Jak wskazuje artykuł 35.1 “Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej”. W praktyce, oznacza to, że nawet jeśli jakaś nieruchomość trafiła w nasze posiadanie w ramach spadku, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego uregulowania jej stanu prawnego. 

Co ważne, nie ma żadnych problemów prawnych związanych ze sprzedażą nieruchomości, która nie posiada Księgi Wieczystej. Problem polega na tym, że jej brak bardzo często zniechęca potencjalnych nabywców, przez co nasza nieruchomość straci na wartości. 

Co zawiera Księga Wieczysta i czym jest

Księga Wieczysta to rejestr publiczny przedstawiający stan faktyczny nieruchomości. Dzięki temu istnieje możliwość sprawdzenia komu oraz jakie prawa przysługują do danego lokum. Co ważne jest to dokument ostateczny i publicznie jawny. Jeśli planujemy zakup nieruchomości, naszym pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie autentyczności praw właściciela do sprzedawanego mieszkania, czy domu. 

Księga Wieczysta podzielona jest na odpowiednie działy, a każdy z nich odpowiada określonym parametrom nieruchomości. 

Dział I – zawiera informacje o mieszkaniu: adres, dokładny metraż oraz liczbę pomieszczeń. Dzięki temu łatwiej jest zweryfikować stan faktyczny nieruchomości. Niejednokrotnie właściciel może wprowadzić w błąd potencjalnego kupca kłamiąc na temat jego wielkości lub wyglądu. 

Dział II – z niego dowiadujemy się kto jest właścicielem oraz współwłaścicielem nieruchomości. Tutaj znajdziemy również informację na temat wszystkich pełnomocników oraz ich praw do rozporządzania nieruchomością. 

Dział III – to tutaj znajdziemy informacje dotyczące ograniczeń prawa rzeczowego oraz ograniczeń związanych z rozporządzaniem nieruchomością. W przypadku tego działu, lepiej jeśli Księga Wieczysta nie posiada tutaj żadnych informacji, jeśli tak jest – musimy prosić o ich wyjaśnienie. 

Dział IV – posiada informację na temat wszystkich obciążeń, wysokości kredytu hipotecznego oraz nazwy banku i terminu spłaty. Oczywiście po spłacie przez zbywcę, kredyt zostanie wykreślony z Księgi Wieczystej. 

Kiedy powstaje Księga Wieczysta

Założenie Księgi Wieczystej ma miejsce, gdy dana nieruchomość jej nie posiadała do tej pory, czyli np., gdy pochodzi z rynku pierwotnego lub, gdy dokument zaginął albo został zniszczony. 

Rejestr prowadzi się w przypadku nieruchomości:

  • lokalowych, 
  • budynkowych, 
  • gruntowych, 
  • ograniczonych praw rzeczowych (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego). 

Księgę Wieczystą możemy założyć na dwa sposoby. Poprzez osobiste stawienie w sądzie rejonowym lub zlecenie tego notariuszowi. W przypadku tego pierwszego rozwiązania, należy złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające własność lokalu oraz wypełnione wnioski i załączniki. 

Księga Wieczysta – kiedy jest niezbędna

Głównym powodem posiadania Księgi Wieczystej jest moment nabycia nieruchomości. Niezależnie czy dotyczy to zakupy z rynku pierwotnego lub wtórnego, przejęcia spadku lub za orzeczeniem sądu. Dzięki Księdze Wieczystej możemy określić stan prawny nieruchomości. Znajdziemy w niej informacje dotyczące właścicieli, pełnomocników oraz dane na temat obciążeń nieruchomości hipoteką i służebności gruntowe. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skutecznego i dobrego adwokata, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Kancelaria Adwokacka Opole.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Nieruchomości