Strona główna » Blog » Badanie trzeźwości pracownika – kiedy można przeprowadzić

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Niezależnie od tego na jakim stanowisku pracownik wykonuje swoją pracę powinna ona być wypełniona w sposób poprawny i rzetelny oraz zgodny z poleceniami pracodawcy. Niestety nie będzie to możliwe, jeśli będzie on przebywał pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na szczęście prawo zezwala na sprawdzenie przez pracodawcę trzeźwości swoich pracowników. Co ważne, przepisy w tym zakresie zostały niedawno znowelizowane. Co niosą ze sobą wprowadzone zmiany? O tym dowiesz się z poniższego artykułu. 

Kodeks pracy – prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy

Kodeks pracy to zbiór przepisów mówiących o całokształcie pracy oraz obowiązkach i prawach zarówno pracowników, jak i pracodawców wynikających ze stosunku pracy. 

Dzięki nowelizacji, pracodawca posiada prawo do prewencyjnej kontroli trzeźwości pracownika. Kiedy może skorzystać z tego przywileju? W momencie, gdy kontrola ma realny wpływ na ochronę życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. 

Dzięki stosownym regułom opisanym w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeniu, kontrola trzeźwości będzie ograniczała się jedynie do grupy pracowników wskazanych w powyższych regulacjach wewnętrznych pracodawcy. 

Określenie sposobu prowadzenia kontroli trzeźwości – kto jest za nią odpowiedzialny

To pracodawca określa czas, częstotliwość oraz sposób prowadzenia kontroli trzeźwości pracownika. 

Informację o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca musi podać na co najmniej 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem. Jeśli kontrola dotyczy konkretnego pracownika, musi on otrzymać od pracodawcy indywidualną informację przed dopuszczeniem do pracy. 

Sposób przeprowadzenia kontroli trzeźwości w przedsiębiorstwie

Według wprowadzonej nowelizacji, kontrola trzeźwości przeprowadzana przez pracodawcę nie może w żaden sposób naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracowników. 

Ustawa zmieniająca Kodeks pracy mówi również o sposobie przeprowadzenia kontroli trzeźwości. Powinna być ona wykonana przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. 

Badanie ma za zadanie stwierdzić brak obecności alkoholu w organizmie pracownika lub wykluczyć stan nietrzeźwości, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Co w przypadku, gdy badanie nie wykazało obecności alkoholu?

Ustawa w jasny sposób określa, że za brak obecności alkoholu w organizmie pracownika uważa się, gdy zawartość nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skutecznego i dobrego adwokata, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Kancelaria Adwokacka Opole.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Pracy

Co grozi za porzucenie pracy

Co grozi za porzucenie pracy

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPowodów, dla których chcemy odejść z pracy jest wiele. Może to być niezadowalająca wypłata, złe traktowanie przez zwierzchników, zbyt duży nakład obowiązków lub za daleka droga droga do...

Praca a urlop macierzyński

Praca a urlop macierzyński

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciKażdemu pracownikowi, w ramach umowy o pracę, przysługuje kilka przywilejów. Jednym z nich jest urlop macierzyński. To ile będzie on trwał uwarunkowane jest liczbą urodzonych dzieci przez...