Zatrzymanie i areszt – Prawo Karne Opole

Strona główna » Prawo Karne » Zatrzymanie i areszt – Prawo Karne Opole

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie są najdotkliwszymi środkami stosowanymi w postępowaniu przygotowawczym.

Zatrzymanie przez policję

Zatrzymanie często jest mylone z aresztowaniem. Zatrzymanie może być dokonane w ramach tzw. ujęcia obywatelskiego, policyjnego oraz na zarządzenie prokuratora.

Ujęcie obywatelskie 

Pierwsze z nich polega na tym, że każdy ma prawo ujęcia osoby na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeśli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Taką osobę należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Zatrzymanie policyjne

Zatrzymanie policyjne z kolei może być dokonywane jest przez funkcjonariuszy Policji w następujących przypadkach:

  1. jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa przez daną osobę oraz zachodzi obawa jej ucieczki lub ukrycia się, względnie zatarcia śladów przestępstwa, bądź gdy nie można ustalić tożsamości tej osoby lub istnieją przesłanki zastosowania postępowania przyspieszonego,
  2. gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przez daną osobę przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa ponownego popełnienia takiego przestępstwa (w szczególności, jeśli osoba ta grozi jego popełnieniem), przy czym zatrzymanie jest obowiązkowe wówczas, jeśli przestępstwo to popełnione zostało z użyciem broni, noża czy innego niebezpiecznego narzędzia.

Zatrzymanie przez prokuratora

Zatrzymanie na zarządzenie prokuratora natomiast może nastąpić wobec podejrzanego lub osoby podejrzanej, jeśli nie stawia się na wezwanie w celu przeprowadzenia niektórych czynności z jego udziałem lub gdy może w inny, bezprawny sposób wpływać na przebieg postępowania lub gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

Zatrzymanie może trwać najdłużej 48 godzin, z kolei jeśli osobę zatrzymaną przekazano do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, to następnie sąd – po upływie tych pierwszych 48 godzin, ma 24 godziny na podjęcie decyzji co do aresztu. Łączny czas zatrzymania nie może więc przekraczać 72 godzin

Należy pamiętać, że zatrzymanemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia do sądu, a także kontakt z adwokatem.

Jest bardzo ważne, ażeby rodzina zatrzymanego jak najszybciej skontaktowała się z adwokatem. Możemy wówczas jak najszybciej zgłosić się jako jego obrońca i brać udział w przesłuchaniu oraz doradzić jak najlepszą linię obrony.

Zwłaszcza, że w praktyce policjanci bardzo często wprowadzają w błąd zatrzymanego – informują, że adwokat nie jest mu zupełnie potrzebny, że to strata pieniędzy, a i tak sprawa zakończy się w ten sposób, jak doradzają policjanci.

Ponadto podczas przesłuchania bez udziału obrońcy dochodzi bardzo często do nadużyć – sugerowania wyjaśnień, zastraszania, manipulacji treścią w protokole itp.

Trzeba więc być asertywnym i w czasie zatrzymania upierać się, żeby umożliwiono zatrzymanemu kontakt z adwokatem.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest stosowane jedynie na podstawie postanowienia sądu, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez podejrzanego oraz inne środki będą niewystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Innymi przesłankami stosowania tymczasowego aresztowania (jak i pozostałych środków zapobiegawczych) jest uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego (w szczególności, gdy nie można ustalić jego tożsamości lub nie ma on stałego miejsca pobytu w kraju) lub uzasadniona obawa, że będzie on w bezprawny sposób utrudniał postępowanie (np. nakłaniając inne osoby do składania fałszywych zeznań).

W wypadku zagrożenia surową karą potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być podyktowana jedynie grożącą podejrzanemu/oskarżonemu właśnie ową surową karą.

Od postanowienia w zakresie tymczasowego aresztowania można złożyć zażalenie, a okres tymczasowego aresztowania powinien wynosić nie więcej niż 3 miesiące, z możliwością jego przedłużenia o dalsze okresy, przy czym w razie przekroczenia okresu 12 miesięcy w postępowaniu przygotowawczym, o dalszym stosowaniu tego środka orzekać musi sąd apelacyjny.

Jak pomagamy?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz starannego przeanalizowania. Zawsze jednak zarówno w przypadku zatrzymania, jak i tymczasowego aresztowania, kluczowym jest podjęcie działań w jak najszybszym czasie. Pomagamy na bieżąco rodzinie podczas trwania aresztu. 

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi ze składaniem środków odwoławczych, jak i składaniem wniosków o zmianę zastosowanych środków zapobiegawczych na łagodniejsze. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy Cię, co dzieje się w sprawie.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

  Bądź na bieżąco

  Chcesz na bieżąco otrzymywać artykuły z ciekawostkami prawniczymi? Zostaw swój e-mail:

   Uzyskaj wycenę

   Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą.

   Skontaktuj się