Strona główna » Prawo Karne » Przedterminowe zwolnienie – Prawo Karne Opole

Przedterminowe zwolnienie – Prawo Karne Opole

Obowiązujące przepisy dają szansę skazanym na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia zależy od spełnienia konkretnych przesłanek ustawowych.

Przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego

Warunkiem udzielenia przedterminowego zwolnienia jest przede wszystkim tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna. Oznacza to, że postawa skazanego, jego warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia pojawia się jednak dopiero po odbyciu co najmniej połowy orzeczonej kary. Nie dotyczy to sprawców przestępstw popełnionych w tzw. recydywie (w przypadku recydywy podstawowej – okres ten wynosi 2/3 kary, a w przypadku wielokrotnej – 3/4 kary) oraz w przypadku orzeczenia kary 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotniego pozbawienia wolności (uprawnienia do otrzymania warunkowego przedterminowego zwolnienia w takich przypadkach powstają po odpowiednio 15 i 25 latach).

Pozostały do odbycia okres kary stanowi – w przypadku udzielenia warunkowego zwolnienia – okres próby, nie krótszy jednak niż 2 lata i nie dłuższy niż 5.

Jak pomagamy?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz starannego przeanalizowania. Doradzimy, jakie działania podjąć, aby zwiększyć szansę na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi ze złożeniem wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, jak i środka odwoławczego. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy Cię, co dzieje się w sprawie.