Dozór elektroniczny – Prawo Karne Opole

Strona główna » Prawo Karne » Dozór elektroniczny – Prawo Karne Opole

Jeśli sąd orzekł wobec Ciebie karę pozbawienia wolności BEZ warunkowego zawieszenia, to możesz się ubiegać o zmianę tej kary na dozór elektroniczny.

 

Na czym polega dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny (SDE) polega na wykonywaniu kary, ale poza zakładem karnym. W praktyce skazany powinien przebywać w określonych godzinach w domu lub poza domem – na przykład w pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Najczęściej skazany może przebywać poza domem do 12 godzin dziennie.

Na jego nodze zakładana jest specjalna opaska wysyłająca sygnał. Natomiast w domu skazanego instalowane jest specjalne urządzenie nadające sygnał do odpowiedniej jednostki policji.

Jednym z warunków otrzymania dozoru elektronicznego jest orzeczenie wobec Ciebie kary pozbawienia wolności nie dłuższej niż 1,5 roku. Zmiana ta weszła w życie w kwietniu 2020 roku i ma to zastosowanie również do osób, które „dostały” prawomocny wyrok jeszcze przed wejściem w życie tych nowych przepisów.

 

Dozór elektroniczny – kto może dostać

Z dozoru elektronicznego możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą odbywającą już karę w zakładzie karnym lub jeśli wkrótce czeka Cię wykonanie tej kary.

Dozór elektroniczny można orzec także w razie wydania wyroku łącznego albo w razie orzeczenia zastępczej kary pozbawienia wolności. Ważne jest też, ażeby wszystkie osoby, które mieszkają pod adresem, gdzie mieszka skazany, wyraziły zgodę na to, by odbywał on karę w formie dozoru elektronicznego.

Oprócz tego w sądzie (lub przed komisją penitencjarną) trzeba wykazać, że orzeczenie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Jako skazany musisz mieć jasno określone miejsce stałego pobytu.

Podczas odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie mogą też stać na przeszkodzie warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

 

Dozór elektroniczny – recydywa

Z dozoru nie może skorzystać osoba, która:

  1. została skazana za udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
  2. uczyniła sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
  3. działała w warunkach multirecydywy,
  4. orzeczono jej areszt za wykroczenie lub zastępczy areszt za wykroczenie.
 

 

Sprzeciw prokuratora w sprawie dozoru elektronicznego

Jest też jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Jeśli na posiedzeniu sądu albo komisji penitencjarnej prokurator zgłosi sprzeciw, to odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach SDE będzie możliwe dopiero z chwilą uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu dozoru. Jeśli prokurator nie zgłosi takiego sprzeciwu – wówczas orzeczenie/decyzja jest wykonalna od razu.

 
Pomoc prawna

Zawsze na początku badamy, czy Twoja sprawa spełnia wszystkie warunki dla uzyskania dozoru. Dopiero po takiej analizie jesteś szczegółowo informowany o możliwościach, naszym wynagrodzeniu oraz zasadach jego rozliczania. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i reprezentujemy Cię na rozprawie. Jeśli nie kwalifikujesz się do ubiegania się o dozór elektroniczny, informujemy Cię o ewentualnych innych prawnych możliwościach dotyczących odbywania kary.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.