Strona główna » Blog » Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Kiedy sprawa rozwodowa dobiega końca, wiele kobiet decyduje się na zmianę nazwiska, które nosiły podczas trwania małżeństwa. Powrót do nazwiska panieńskiego jest jak najbardziej możliwy – wystarczy spełniać kilka warunków. Pamiętajmy, by zmienić nazwisko niezbędna będzie wizyta w urzędzie stanu cywilnego lub w polskim konsulacie, jeśli mieszkamy za granicą. Dzisiejszy wpis przybliży proces zmiany nazwiska i rozwieje wszelkie wątpliwości z tym związane. 

Jak zmienić nazwisko

Niezależnie od tego, czy zmieniamy nazwisko nadane przez rodziców, to wybrane podczas ślubu, czy zmienione ze względu na wydarzenia w naszym życiu podlega to pod czynności urzędowe i jest uzależnione od państwowych lub kościelnych procedur administracyjnych. Względem imienia i nazwiska obowiązuje zasady mówiące o ich niezmienności. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, podczas których dokonuje się adnotacji na akcie lub całkowitemu wymazaniu poprzednich danych.

Zmianę nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707). Jeśli zależy nam na zgłębieniu tego tematu, warto wziąć również pod uwagę ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC, Dz.U. z 2020 r. poz. 463).

Głównymi przyczynami zmiany imienia i nazwiska uważa się:

 • niejednoznaczność lub podobieństwo do innych nazw (nazwisko brzmiące jak imię),
 • dostosowanie do długotrwale używanego innego nazwiska czy imienia,
 • naturalizacje,
 • ośmieszająco lub niepoważnie brzmiące imiona i nazwiska.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jak już wcześniej zostało wspomniane – każde osoba, która dokonała zmiany nazwiska po ślubie, a następnie się rozwiodła, ma prawo wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Aby móc tego dokonać, należy przygotować dokumenty takie jak:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • wniosek o zmianę nazwiska,
 • dowód opłaty skarbowej (można ją dokonać w kasie urzędu lub zrobić przelew na odpowiedni numer konta),
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie, jeśli dokumenty składane są w konsulacie,
 • informacje o tym gdzie został sporządzony akt małżeństwa oraz data uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

W przypadku, gdy niezbędne będą dodatkowe dokumenty, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub konsult poinformują cię o tym.

Okres, w którym należy złożyć dokumenty do konsulatu lub Urzędu Stanu Cywilnego wynosi 3 miesiące od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Oznacza to, że nie można dokonać zmiany nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Jeśli nie złożymy dokumentu w wyznaczonym okresie, możliwość ta będzie już nie ważna, a my nie powrócimy do nazwiska noszonego przed ślubem. W tej sytuacji pozostaje nam jedynie administracyjna zmiana nazwiska.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

 1. Urząd Stanu Cywilnego – opłata wynosi 11 zł i dokonuje się jej na miejscu w kasie urzędu lub przelewem.
 2. Konsulat – opłata zazwyczaj wynosi 50 euro, jednak może być ona inna w zależności od waluty obowiązującej w danym kraju. Konsul powinien udzielić nam informacji związanych z dokładną kwotą i walutą.

Kiedy wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie zostanie przez nas złożony w wyznaczonym terminie, jest on następnie niezwłocznie przyjmowany, a następnie kierownik USC lub konsul przygotuje protokół do podpisania. Kolejnym krokiem jest przesłanie go do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Ma on za zadanie dołączyć wpis o nazwisku. Kiedy czynności te zostaną zakończone, odpis skrócony aktu będzie zawierał już aktualne nazwisko. W momencie, gdy akt małżeństwa zawiera dany wpis, my możemy zacząć stosować poprzednie nazwisko, które noszone było przed ślubem.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie zmiany nazwiska po rozwodzie, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...