Strona główna » Blog » Władza rodzicielska

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Władza rodzicielska, inaczej nazywana prawami rodzicielskimi, to nic innego jak uprawnienia, które posiadają rodzice względem dzieci. 

Co to jest władza rodzicielska

Polskie ustawodawstwo nie posiada jasno określonej definicji władzy rodzicielskiej, jednak gdy mówimy o niej, mamy na myśli przede wszystkim:

 • prawa i obowiązki rodziców względem osoby oraz majątku dziecka,
 • reprezentacja dziecka przed organami państwowymi oraz innymi podmiotami,
 • sprawowanie pieczy nad małoletnim dzieckiem oraz strzeżenie jego interesów,
 • zapewnienie dziecku dobrobytu i dbanie o jego potrzeby.

Komu przysługuje prawo rodzicielskie

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Warto wspomnieć, że prawa te pozostają niezmienne niezależnie od tego czy pozostają oni w związku, czy też nie. Każde z rodziców posiada dokładnie ten sam zakres obowiązków, a pełnia władzy jest taka sama.

Władza rodzicielska – do kiedy

Prawa rodzicielskie przysługują do momentu, aż dziecko osiągnie pełnoletność. W momencie obchodzenia osiemnastych urodzin, może ono zacząć samodzielnie o decydować o sobie oraz dysponować majątkiem, który do niego należy. Istnieją również inne przyczyny, gdy władza rodzicielska przestaje obowiązywać. Zalicza się do nich:

 • śmierć rodzica,
 • utrata przez jednego z rodziców pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • przysposobienie (rodzice biologiczni),
 • rozwiązanie przysposobienia (przysposabiający),
 • zmiana prawomocnego wyroku o ojcostwo w wyniku skargi o wznowienie postępowania.

Prawa i obowiązki rodzica

Wszystkie działania podejmowane przez rodziców powinny mieć przede wszystkim na względzie dobro dziecka oraz jego interes społeczny. Ich podstawowym obowiązkiem jest wychowanie osobiście dziecka i pokierowaniem nim zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowując dziecko pod uwagę należy wziąć jego stopień dojrzałości, wolność jego sumienia, wyznania i przekonań. Jednym z ważnych obowiązków każdego z rodziców jest dbanie o rozwój fizyczny, który powinien obejmować dbałość o sprawność fizyczną dziecka, jego zdrowie i życie oraz zapewnienie mu prawidłowego rozwoju psychicznego. Powinni oni wpoić dziecku zasady moralności, sumienność, poszanowanie cudzej własności i poczucie obowiązku. Do ich obowiązków należy również zapewnienie, w miarę swoich możliwości oraz dostosowane do potrzeb dziecka, wykształcenia, rozwoju pasji i uzdolnień. Aby dziecko mogło rozwijać się prawidłowo powinno mieć zapewniony kontakt z pozostałymi członkami rodziny.

Podejmowanie decyzji

Jak zostało już wcześniej wspomniane, władza rodzicielska przysługuje każdemu z rodziców po równo. Jednym z obowiązków, który należy wykonywać sumiennie, jest podejmowanie decyzji w sprawach mniej lub bardziej ważnych. W przypadku tych pierwszych, rodzice nie mają obowiązku konsultowania się ze sobą podczas ustalenia rozwiązania dla danej sytuacji. Jeśli chodzi o istotne sprawy, takie jak wybór szkoły, sposób leczenia, rodzice muszą wspólnie podejmować decyzje, nawet jeśli nie są już małżeństwem lub wcale go nie zawarli. Jeśli opiekunowie nie są w stanie dojść do porozumienia, sąd opiekuńczy może podjąć za nich tę decyzję.

Pamiętaj, że władza rodzicielska z powodu jej nadużywania, zaniedbywania obowiązków oraz powstaniu trwałej przeszkody do jej wykonywania, może zostać odebrana przez sąd opiekuńczy.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie władzy rodzicielskiej, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...