Strona główna » Blog » Upadłość konsumencka – wszystko co chcesz wiedzieć na jej temat

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

O upadłości konsumenckiej słyszało wielu z nas, jednak nie każdy wie, na czym polega ta specjalna procedura sądowa, która pozwala na oddłużenie osób nie radzących sobie ze spłatą zobowiązań. Co roku mamy do czynienia z nowelizacjami, które w głównej mierze mają za zadanie uprościć przebieg całego procesu. Czego dotyczą i czy są one korzystne dla osób niewypłacalnych? O tym dowiesz się z naszego dzisiejszego wpisu.

Upadłość konsumencka – co to jest

Dzięki nowym przepisom istnieje możliwość dużo prostszego ogłoszenia upadłości konsumenckiej niż do tej pory. Pozwala to na łatwe i szybsze wyjście z trudnej sytuacji, gdy brakuje nam pieniędzy na spłacenie rat kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania.

Nim rozpoczniemy dalsze wyjaśnienia, warto podkreślić, czym jest upadłość konsumencka i kiedy warto z niej skorzystać.

Za upadłość konsumencką uważa się postępowanie sądowe skierowane wyłącznie do osób prywatnych nie prowadzących swojej działalności. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z tej możliwości.

Za osobę z możliwością starania się o upadłość konsumencką uważa się kogoś niewypłacalnego, czyli niebędącego w stanie uregulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Za główne cele postępowania upadłościowego uważa się oddłużenie mające polegać na:
zaspokojeniu wierzyciela np. z majątku dłużnika,
umorzenie części lub całości długów.

Według nowych przepisów, sądy nie będą oddalać wniosków o upadłości osób doprowadzających do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek niedbalstwa. W praktyce oznacza to, że jeśli w sposób nieprzemyślany korzystałeś z kredytów i pożyczek masz prawo złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Niewypłacalność konsumenta – kiedy mamy z nią do czynienia

Za niewypłacalnego konsumenta uznaje się taką osobą, której miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby pokryć wydatki związane z utrzymaniem i spłatą długów.

Wraz z wejściem nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej, zaczęto zauważać wzrost liczby zgłoszeń, jednak wielu ekspertów fakt ten wynika z nieznajomości prawa oraz braku dogłębnej analizy pozwalającej na zbadanie swojej sytuacji finansowej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak to zrobić

Znając już najważniejsze informacje związane z upadłością konsumencką, należy rozwiać wątpliwości i wskazać kto w roku 2022 może ogłosić upadłość konsumencką.

Ogłoszenie upadłości fizycznej odbywa się w sądzie, dlatego też konieczne jest odpowiednie wniesienie sprawy, tak by mogła ona być pozytywnie rozpatrzona. Co ważne, wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela. Należy również podkreślić, że w momencie rozpoczęcia sprawy w sądzie, dłużnik nie ma realnych możliwości spłacenia zaległych zobowiązań.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Istnieje kilka powodów, dla których Twój wniosek o upadłość konsumencką może zostać oddalony i wynika on z kilku powodów:

  • dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,
  • dłużnik jest niewypłacalny, ale jego zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące,
  • w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik złożył wniosek o upadłość i została ona głoszona, przy czym część lub całość zobowiązań została umorzona,
  • w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkujących pokrzywdzonemu wierzycielowi – przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

Dzisiejszy wpis jest pierwszą częścią, z dwóch które mają na celu przybliżyć czytelnikom problem upadłości konsumenckiej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skutecznego i dobrego adwokata, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Kancelaria Adwokacka Opole.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. - zasady dziedziczenia   Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest istotnym aspektem funkcjonowania tej formy prawnej przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają ciągłość działalności spółki oraz ochronę interesów zarówno...