Strona główna » Blog » Restrukturyzacja firm – na czym polega?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Restrukturyzacja firm – na czym polega?

Restrukturyzacja firm jest coraz bardziej popularnym tematem wśród przedsiębiorców i nie ma się czemu dziwić. Restrukturyzacja może być dobrym sposobem na “wstrzymanie” wierzycieli i ewentualnych egzekucji, poukładanie spraw w firmie oraz umorzenie części długów. Na czym jednak dokładnie polega restrukturyzacja firm?

 

Na czym polega restrukturyzacja?

Krótko mówiąc, które popadły w spiralę długów mogą uwolnić się od tego zjawiska poprzez przeprowadzenie procesu restrukturyzacji ciążących na nich zobowiązań.

Może to odbyć się w ramach tzw. restrukturyzacji o zatwierdzenie układu i to rozwiązanie jest często dla firm bardzo korzystne.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone w celu zapobieżenia ogłoszeniu upadłości dłużnika. Ważne, że nie musi być prowadzony tylko wobec firm już niewypłacalnych, ale także zagrożonych niewypłacalnością:

    • Firma jest niewypłacalna, jeśli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Określa się, że taka sytuacja zachodzi, jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie spłacać należności od minimum trzech miesięcy.
    • Natomiast dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością jest firma, która w niedalekim czasie może stać się niewypłacalna.

Co ciekawe, w celu przeprowadzenia restrukturyzacji nie jest konieczne, aby długi były zasądzone już wyrokami sądów. Ważne jest, aby były wymagalne, czyli gdy minął już termin płatności, na przykład termin oznaczony w fakturze VAT lub w wezwaniu do zapłaty.

Jeśli nasuwa Ci się od razu pytanie, czy dotyczy to również należności publicznoprawnych, typu składki ZUS lub zaległości podatkowe – tak. Restrukturyzacja również może objąć tego rodzaju należności.

 

Jakie podmioty mogą przeprowadzić proces restrukturyzacji?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:

  • przedsiębiorców,
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólników spółki partnerskiej.

 

Na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu?

W tym artykule przyjrzymy się jednemu rodzajowi restrukturyzacji, jakim jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Takie postępowanie może być bowiem bardzo korzystne dla zadłużonego przedsiębiorcy i właściwie w pierwszej kolejności powinno się sprawdzić, czy właśnie ten rodzaj restrukturyzacji może zostać zastosowany.

Otóż postępowanie o zawarcie układu:

  • umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika – bez udziału sądu (sic!),
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W takim wypadku bowiem dłużnik ma pewność, że uda mu się przekonać większość wierzycieli do poparcia układu.

Inną bardzo korzystną kwestią jest to, że to zadłużony podmiot sam wybiera swojego doradcę restrukturyzacyjnego. To trochę tak, jakby można było samemu wybrać sobie komornika albo syndyka:)

Ma to znaczenie o tyle, że doradca ma duże uprawnienia: przygotowuje propozycje układowe, żeby potem przedstawić te propozycje wierzycielom; następnie zbiera od nich głosy w celu doprowadzenia do zawarcia układu. 

Co więcej, zadłużona firma przez trwania restrukturyzacji ma prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem. To bardzo duże ułatwienie – ponieważ można dalej prowadzić swoją działalność, i to bez prowadzonych egzekucji.

 

Propozycje układowe

W ciągu dwóch tygodni jesteśmy w stanie wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne, które skutkuje wstrzymaniem wszystkich egzekucji. Następnie mamy 4 miesiące na to, aby prowadzić negocjacje z wierzycielami oraz przedstawić im propozycje na zawarcie układu. 

W ramach propozycji bardzo realne jest umorzenie odsetek, kosztów, a nawet części należności głównych. Z kolei pozostałe kwoty można rozłożyć na raty, nawet na 15 lat.

 

Dzień układowy i głosowanie nad układem

Dzień układowy wyznacza czas, jaki dłużnik i nadzorca układu mają na przeprowadzenie procedury zbierania głosów wierzycieli. Okres ten może trwać maksymalnie trzy miesiące. 

Oznaczenie dnia układowego jest dosyć ważne, ponieważ uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem. Natomiast wierzytelności powstałe po dniu układowym nie mogą być ujęte w układzie. 

W dalszej kolejności należy przeprowadzić czynność zbierania głosów wierzycieli za propozycjami układowymi. Nadzorca układu może również zwołać zgromadzenie wierzycieli, w celu głosowania nad układem.

Układ zostaje przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad nim, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności. 

Nadzorca układu następnie stwierdza przyjęcie układu, po czym sprawa przechodzi do właściwości sądu restrukturyzacyjnego w celu jego formalnego zatwierdzenia. Sąd ma dwa tygodnie na wydanie orzeczenia.

 

Dlaczego warto?

Od razu pojawia się pytanie: dlaczego wierzyciele mieliby zgodzić się na zawarcie układu i uzyskanie mniejszych kwot? Można odpowiedzieć w ten sposób: chyba każdy wierzyciel wolałby mieć cokolwiek niż nic.

Jeśli dana firma składa wniosek o wszczęcie restrukturyzacji, to znaczy, że sytuacja przedsiębiorstwa jest ciężka i możliwe, że wierzyciel nigdy nie zobaczy ani grosza.

Po drugie: zadłużona firma nie ryzykuje zbyt wiele złożeniem wniosku o restrukturyzację. Nawet jeśli nie dojdzie do zawarcia układu z wierzycielami, to przez 4 miesiące ma po prostu “czas na oddech”. W tym czasie prowadzi działalność, a egzekucje nie są prowadzone. Inni wierzyciele nie mogą w tym okresie wypowiedzieć zawartych z dłużnikiem umów.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Restrukturyzacja.

 

 

 

Przeczytaj więcej – Prawo Gospodarcze

Restrukturyzacja a upadłość – różnice

Restrukturyzacja a upadłość – różnice

Jakie są różnice pomiędzy restrukturyzacją a upadłością i które rozwiązanie warto wybrać? Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji często zastanawiają się, jakie postępowanie (restrukturyzacyjne czy upadłościowe) będzie najlepszym rozwiązaniem w celu oddłużenia. Postępowania...

Fundacja rodzinna – na czym polega?

Fundacja rodzinna – na czym polega?

Na czym polega fundacja rodzinna? Jakie przepisy zaczną obowiązywać od maja 2023 r. i czy jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców? I czy na pewno zawsze?   Fundacja rodzinna 2023   Od 22 maja 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy o fundacji...