Strona główna » Blog » Okres próbny w pracy – najważniejsze informacje

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Zawarcie umowy o pracę na okres próbny jest bardzo często wykorzystywana przez pracodawców, jeśli ci chcą sprawdzić, czy wybrany pracownik nadaje się na dane stanowisko. Pozwala to w określonym czasie wdrożyć i przeprowadzić przyszłego pracownika przez strukturę firmy oraz jej zawiłości. Jest to również świetny sposób na przysposobienie niezbędne wiedzy przez osobę zatrudnioną oraz przekonanie się, czy dane obowiązki oraz atmosfera panująca w danej firmie, jest dla niego zadowalająca. 

Umowa na okres próbny – zasady w niej obowiązujące 

Podpisanie umowy o pracę na okres próbny jestem częstym elementem poprzedzającym zatrudnienie pracownika na czas określony, nieokreślony lub na zastępstwo. Co ważne, czas trwania owego okresu, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawca ma jednak prawo go skrócić lub przyznać go ponownie, jeśli związane jest to ze zmianą stanowiska lub przejęciem innych obowiązków wymagających ponownej weryfikacji umiejętności. 

Dokument ten powinien być odpowiednio sporządzony, tak by spełniać warunki prawne. Zatem musi on:

  1. Zostać sporządzony na piśmie. 
  2. Posiadać określone strony umowy. 
  3. Mieć zaznaczony jaki to rodzaj umowy. 
  4. Posiadać wskazaną datę, warunki pracy oraz wynagrodzenie. 

Co ważne, pracodawca nie ma prawa zawrzeć umowy o pracę na okres próbny z pracownikiem, który jest już zatrudniony w jego firmie. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest zmiana stanowiska ze znacząco różniącymi się obowiązkami wskazanymi w umowie. 

Umowa na okres próbny, kiedy nie można jej podpisać

Umowa o pracę na okres próbny nie może zostać podpisana przez pracownika młodocianego, jeśli ma ona być przygotowaniem do zawodu. Brak możliwości zawarcia takiej umowy dotyczy również spółdzielczego stosunku pracy lub okresu przed nawiązaniem stosunku pracy na podstawie wyboru, mianowania lub powołania. 

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Jak w przypadku każdej umowy, również tutaj pracownik lub pracodawca, ma prawo złożyć wypowiedzenie. Okres ten różni się w zależności od czasu na jaki została ona zawarta:

  • 3 dni robocze – umowa nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień – umowa nie jest dłuższa niż 2 tygodnie, 
  • 2 tygodnie – umowa wynosi 3 miesiące. 

Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Jeśli to pracodawca składa wniosek, musi on zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy oraz o terminie kiedy może to zrobić, zaznaczając przy tym adres sądu. Taki dokument musi również posiadać informację o obowiązującym okresie i o dacie zerwania stosunku pracy. 

Umowa na okres próbny a ciążą

Umowy o pracę zawierane są w różnym momencie życia każdego z pracowników. Z tego też powodu przepisy prawa przewidują rozwiązania w przypadku zajścia w ciąże przez kobietę, która podpisała umowę. 

W praktyce oznacza to, że umowa na okres próbny zawarta na co najmniej 1 miesiąc kończąca się rozwiązaniem po upływie 3 miesiąca ciąży, musi zostać przedłużona przez pracodawcę do dnia porodu. Wynika to z ochrony kobiet pracujących w ciąży. 

Również przedłożenie przez pracownika karty powołania do czynnej służby wojskowej sprawia, że umowa o pracę nie może zostać rozwiązania. Ważną kwestią jest również fakt, że w momencie upłynięcia okresu próbnego po powołaniu danego pracownika do czynnej służby wojskowej, umowa o pracę zostaje uznana za zawartą na czas nieokreślony. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skutecznego i dobrego adwokata, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Kancelaria Adwokacka Opole.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Pracy

Co grozi za porzucenie pracy

Co grozi za porzucenie pracy

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPowodów, dla których chcemy odejść z pracy jest wiele. Może to być niezadowalająca wypłata, złe traktowanie przez zwierzchników, zbyt duży nakład obowiązków lub za daleka droga droga do...

Badanie trzeźwości pracownika – kiedy można przeprowadzić

Badanie trzeźwości pracownika – kiedy można przeprowadzić

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciNiezależnie od tego na jakim stanowisku pracownik wykonuje swoją pracę powinna ona być wypełniona w sposób poprawny i rzetelny oraz zgodny z poleceniami pracodawcy. Niestety nie będzie to...