Strona główna » Blog » Mobbing w pracy

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

O mobbingu w pracy mówimy, gdy dochodzi do długotrwałych i celowych zachowań mających na celu gnębienie pracownika. Jest to niestety bardzo powszechne zjawisko, które trudno zwalczyć, ponieważ wiele osób uważa, że wyśmiewanie, zaczepki a nawet nazwiska, są czymś naturalnym. Jak walczyć z mobbingiem? Kiedy potrzebna będzie pomoc prawna? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

Mobbing w pracy – co warto wiedzieć

Mobbing w pracy może dotknąć nas na kilku płaszczyznach, przez co będziemy go odbierać inaczej niż pozostali. Niezależnie od tego, czy problem ten dotyka Cię bezpośrednio, czy jesteś jedynie świadkiem tego typu zachowań, powinieneś to zgłosić odpowiednim osobom. 

Mobbing oznacza długotrwałe prześladowanie pracownika niosące za sobą negatywne konsekwencje w postaci uszczerbku na zdrowiu psychicznym jak i fizycznym osoby poszkodowanej. 

Do obowiązku pracodawcy należy wprowadzenie zasad i działań mających na celu zapobieganie mobbingowi, a w przypadku wystąpienia tego naruszenia, eliminacja go. Niestety nie we wszystkich zakładach pracy istnieje możliwość kontrolowania wielu obszarów jednocześnie, dlatego też, tak ważne jest, by współpracownicy bądź osoba poszkodowana również informowali o nadużyciach swojego przełożonego. 

Ale co zrobić, jeśli sprawcą mobbingu jest szefostwo?

Czym jest mobbing w pracy

Od roku 2004 w kodeksie pracy możemy znaleźć informacje dotyczące mobbingu. Według art. 94(3) § 2 jest to “działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Za głównych sprawców mobbingu uważa się pracodawców tzn. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne zarządzane przez przełożonych, kadrę kierowniczą i menadżerską. Niestety coraz częściej w zakładach pracy dochodzi do nadużyć ze strony innych współpracowników.  

Przejawy mobbingu 

Po czym poznać, że mamy do czynienia z mobbingiem na terenie naszego zakładu pracy?

Jak zareagować, gdy staniemy się świadkami niedopuszczalnego zachowania wobec innego pracownika? Poniżej przedstawiamy listę zachowań budzących sprzeciw:

 • Sabotaż – nie wykonywanie zadań, bez których osoba dręczona nie może zakończyć powierzonego jej zadania. Są to działania przemyślane, jednak ciężko wykazać ich umyślność. 
 • Plotki i kłamstwa – sięganie po sprawy z życia prywatnego i plotkowanie o nich lub tworzenie własnych scenariuszy jest najczęstszą formą mobbingu. Co ważne, każda osoba nie podejmująca działania mającego na celu zatrzymanie plotek, również jest odpowiedzialna za mobbing. 
 • Kradzież pracy – przypisywanie sobie zasług osoby poszkodowanej. Jest to nie tylko niezgodne z Kodeksem Pracy, ale związane również z prawem autorskim. 
 • Krytyka oraz wypominanie błędów – w tym przypadku należy podkreślić, że konstruktywna krytyka to nie to samo co nieuprzejme komentarze negujące wykonaną pracę. 

Oprócz tego, do mobbingu zaliczyć można:

 • sarkazm,
 • wyśmiewanie, 
 • zniesławienie, 
 • obraźliwe gesty, 
 • nietaktowne żarty, 
 • krytykowanie wyglądu, 
 • nękanie telefonami lub wiadomościami, 
 • pomniejszanie wartości, 
 • podważanie kompetencji pracownika. 

Wszystkie sprawy związane z mobbingiem należy zgłaszać bezpośrednio do pracodawcy, jeśli jednak to on jest sprawcą, należy skargę złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy lub poprosić o pomoc Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe.

Walka z mobbingiem w miejscu pracy

Niestety niewielka liczba pokrzywdzonych osób decyduje się na zgłoszenie problemu. Nie tylko dlatego, że boją się konsekwencji, ale również dlatego że nie znają swoich praw. Decydując się na zgłoszenie problemu do odpowiednich organów, należy pamiętać o tym, by wygrać sprawę, potrzebni nam będą świadkowie oraz dowody. 

Każdy nękany pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym (nie potrzebuje do tego wypowiedzenia) w momencie gdy pracodawca nie potrafi zapobiec atakom. Informacje na ten temat znaleźć można w art. 55 Kodeksu Pracy. Również według Kodeksu Cywilnego (art. 445 i 446) poszkodowany ma prawo domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę , której doznał w pracy oraz naprawienia szkód majątkowych, jeśli taka sytuacja miała miejsce.

Udowodnienie mobbingu

Co ważne, mobbing w pracy dotyczyć może wyłącznie osób zatrudnionych na umowie o pracę i nie odnosi się do zachowań incydentalnych. Według prawa, minimalny czas trwania mobbingu musi wynosić pół roku, przy częstotliwości minimalnej – raz w tygodniu. 

Nękanie w pracy musi zostać udowodnienie. Niestety bywa to ciężkie do wykonania, ponieważ “mobberzy” często działają w ukryciu i na osobności. Dowody uznawane przez sąd:

 • SMS-y, 
 • e-maile, 
 • zwolnienia L4 brane przez pracownika, 
 • formalne skargi na osobę nękającą do przełożonych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z mobbingiem w pracy, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Pracy.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Pracy

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. - zasady dziedziczenia   Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest istotnym aspektem funkcjonowania tej formy prawnej przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają ciągłość działalności spółki oraz ochronę interesów zarówno...